UPRAVLjANjE STRESOM

UPRAVLjANjE STRESOM  Koren reči stres je potiče od latinske reči stringere sa značenjem stegnuti, zategnuti ili naprezati. U prevodu sa engleskog jezika reč stres znači pritisak, napetost, opterećenje ili napor. Preveliki stres može da utiče na poremećaj blagostanja, odnosno psihofizičke ravnoteže.  Osnovne postavke o stresu dao je endokrinolog Hans Seli (Hans Hugo Bruno Selye). Stres

UPRAVLjANjE STRESOM Read More »

POSTAVLJANJE CILJEVA

Opšte je poznato da je postavljanje ciljeva vodič kroz život. Svako od nas sebi postavlja neke ciljeve, od momenta kada ujutro ustanemo, do onih koji nas vode kroz ceo život. Postavljanje ciljeva zato i jeste ponekad težak posao. Kada posmatramo ciljeve kao generatore motivacije, potrebno je obratiti pažnju na nekoliko njihovih karakteristika. Pre svega, motivacija

POSTAVLJANJE CILJEVA Read More »

UPRAVLjANjE MOTIVACIJOM

Šta kada imamo problem sa motivacijom? Postignuće pri nekom cilju će zavisiti od naših sposobnosti, znanja i veština koje smo stekli i naše motivacije da taj cilj ostvarimo. Motivacija je najpodložnija uticaju, što za nas može da bude dobra vest ako naučimo kako da upravljamo njome. Motivacija je kompleksan pojam, te je stoga bitno da

UPRAVLjANjE MOTIVACIJOM Read More »

ASERTIVNA KOMUNIKACIJA

Asertivna komunikacija vodi ka efikasnijem i češćem postizanju ciljeva, slobodnijem i direktnijem izražavanju sebe (i u situacijama kada nam je neprijatno), harmoničnijem odnosu sa drugim ljudima, većoj saradnji i produktivnosti tima, većem zadovoljstvu sobom kroz poštovanja sebe i većem samopouzdanju. Podrazumeva osećaj mogućnosti izražavanja sebe, svojih želja, potreba, osećanja i uverenja na direktan, iskren i

ASERTIVNA KOMUNIKACIJA Read More »