TRENING TRENERA EMOCIONALNE PISMENOSTI (INTELIGENCIJE)

Emocionalna pismenost ili EQ znači zdraviju motivaciju, bolje podnošenje stresa i kontrole svojih emocija i ponašanja, bolje razumevanje okoline i konflikata, kao i svesnije prepoznavanje negativnih psiholoških igara koje ljudi igraju, bolje upravljanje ljudima.

TRENING TRENERA EMOCIONALNE PISMENOSTI (INTELIGENCIJE)

Početak online grupe: 5.8.2024., 18 do 21 časova, 6 susreta, jednom nedeljno, ponedeljkom. Mogući su i drugi termini u dogovoru sa učesnicima, ukoliko svima bude odgovaralo. Susreti se snimaju te je moguće naknadno gledanje, ukoliko učesnik nije mogao da prisustvuje nekim ili svim časovima. Postoji opcija i kupovine celokupnog treninga kao video materijala ukoliko ne želite da čekate da krene grupa ili ne možete prisustvovati celokupnom kursu.

Ne postoji polaganje na kraju kursa.


Cena celog Treninga je 28.500 dinara (mogućnost plaćanja iz delova dok se ne završi sam Trening).

Polaznici dobijaju sertifikat od Psihorelaksa i materijale sa strukturom za samostalan rad s korisnicima.


Kontakt za prijave: psihorelaks@gmail.com, Sonja 063487870.

CILJ programa je obuka budućih trenera za samostalno vođenje iskustvenog treninga Emocionalne pismenosti, koji se posle može izvoditi kao celokupan samostalan trening, ili uvrstiti u druge edukacije ili individualni rad sa klijentima ili zaposlenima.

Trening je kombinacija tehnika iz psihoterapijskih usmerenja: REBT, Transakciona analiza, ACT, EMDR i Telesne psihoterapije.

Ne postoje posebni uslovi za učešće u edukaciji, svi zainteresovani su dobrodošli. Edukacija je namenjena svim zainteresovanim profesionalcima koji se u svom radu susreću sa klijentima kojima je potreban dodatan rad na emocijama. Savetnici koji u praksi primenjuju neke od psihoterapijskih modaliteta mogu da prošire psihoterapijski rad sa tehnikama sa ove edukacije.

Teme koje se obrađuju na Treningu:

 • Prepoznavanje i razumevanje svojih i tuđih emocija, definisanje emocija
 • Emocije i verbalna komunikacija
 • Razvijanje saosećanja prema drugim ljudima i samosaosećanja
 • Upravljanje emocijama
 • Tehnike za prihvatanje osećanja i defuziranje osećanja i misli
 • Rešavanje emocionalnih problema poput jake treme, besa, strahova, upravljanje brigama, anksioznosti, paničnih napada
 • Razvoj emocionalne svesnosti (test)
 • Tehnike za identifikaciju područja rada emocionalne nepismenosti
 • Opraštanje
 • Emocije i motivacija za postignućem
 • Asertivnost kroz emocije
 • Emocija kao poruka - značenje emocija
 • Praktična primena veština emocionalne pismenosti kroz teoriju Transakcione analize
 • Ego stanja i emocionalna pismenost
 • Vežbe ventilacije, rasterećenja emocionalnog naboja i vežbe relaksacije
 • Psihološke igre i zabrane na vrednost (test)
 • Integracija svega navedenog tj. emocionalna interaktivnost
 • Usvajanje jednostavnih meditativnih tehnika svesnosti i relaksacije, vežbe za menjanje emocija i osobina
 • Model ABC (REBT psihoterapijski pravac) kojim se uočava razlika u uverenjima, a samim tim dolazi i do promene u ponašanju i emocijama
 • Emocionalne i kognitivne greške
 • Psihološka fleksibilnost (test)


Metod rada

Metod rada je kombinovan: predavanje, diskusija, igranje uloga – roll play, rad u grupama, analize događaja, testovi, demonstracije, prezentacije, simulacija, međusobnu razmena iskustava i sl. Naglasak u radu je stavljen na uvežbavanja veština, savladavanju tehnika i na iskustvenom učenju. U radu se poštuje čuvanje tajnosti podataka lične prirode učesnika. Učesnici tokom i između susreta imaju domaće zadatke kako bi radili na svojim ličnim primerima ili primerima klijenata. Rad kod kuće tj. zadatak koji će dobijati nakon svakog susreta nije obavezan, ali je veoma poželjan. Učesnik grupe samostalno procenjuje u kojoj meri je spreman da govori o sebi pred grupom.


„Biti pametan“ je dugo vremena značilo imati visoki koeficijent racionalne inteligencije (IQ). Međutim, istraživanja pokazuju da društveno uspešni i lično zadovoljni pojedinci nisu oni koji imaju visok IQ već oni koji pored racionalne inteligencije imaju razvijenu tzv. emocionalnu inteligenciju (EQ), što podrazumeva veštine poput: svesnost sopstvenih osećanja i razumevanje osećanja drugih, veštine upravljanja svojim emocijama i stvaranje dobrih međuljudskih odnosa.

Specifični ciljevi iskustvenog treninga:

Naučiti kako da se bolje osećamo, ali i da osećamo bolje

Povećati nivo samosaosećanja i samopoštovanja, samoljubavi

Povećati nivo psihološke fleksibilnosti naspram rigidnosti

Usvajanje meditativnih tehnika za prihvatanje i defuzioniranje osećanja i misli (to jest mogućnost da se distanciramo od unutrašnjih neprijatnih doživljaja)

Redukovanje negativne samokritike i negativne kritike drugih

Definisanje emocija i usvajanje veština emocionalno pismene komunikacije

Uviđanje povezanosti između mišljenja, osećanja i ponašanja

Povećati nivo iskrene i direktne komunikacije, naspram manipulacije i nefunkcionalnih Igri


Emocije su izvor motivacije te se pravilnim upravljanjem emocijama utiče i na pravilnu motivaciju za postignućem. Emocije su izvor stresa. Psihosomatika, koja je postala sve širi problem zbog povećanog nivoa stresa i ubrzanog života, ima koren u emocijama i njihovom nerazumevanju. Emocije znače poruku u komunikaciji. Ukoliko znamo šta emocija kao poruka znači, jasnije nam je u čemu je konflikt ili ponašanje druge osobe. Emocije nama samima šalju poruku, te emocionalna inteligencija znači veće razumevanje sebe. Emocionalno inteligentan lider je onaj koji postiže bolje rezultate svog tima, upravljajući i putem emocija. Opšti cilj učenja emocionalne pismenosti jeste povećati ličnu moć i saradnju sa drugim ljudima bez manipulacije i psiholoških Igri.


Transakciona analiza je jedno od najpoznatijih psihoterapijskih usmerenja a kao teorija ličnosti psihološku strukturu pojedinca analizira kroz model ego stanja i analizu transakcija između tih ego stanja. Ego stanje je skup ponašanja, misli i osećanja individue, to je način na koji ljudi ispoljavaju sebe u odnosu sa drugim ljudima, prema svetu ili u interakciji sami sa sobom. Prema Bernu, kod ljudi, postoji tri ego stanja: Roditelj, Dete i Odrastao, gde se analiziraju transakcije između njih sa ciljem jačanja dobrih karakteristika ovih ego stanja.

Tokom edukacije se rade osnove teorija i tehnike vezane za upravljanje emocijama, tako da nije potrebno predznanje iz ove ili neke druge psihoterapijske tehnike.

Trening vodi Sonja Šovljanski, sertifikovani voditelj Asertivnog treninga, Autogenog treninga, PMR, Emocionalne pismenosti... sa preko petnaest godina iskustva u držanju ovih treninga, master Poslovne psihologije, psihoterapijski pravac Transakcione analize, ACT i EMDR terapeut, doktorant na Univerzitetu u Beogradu, član Društva psihologa Srbije.