TRENING TRENERA EMOCIONALNE PISMENOSTI (INTELIGENCIJE)

Emocionalna pismenost ili EQ znači bolju motivaciju, manje stresa, bolju kontrolu svojih emocija i ponašanja, bolje upravljanje timom, bolje razumevanje okoline i konflikata, kao i svesnije prepoznavanje negativnih psiholoških igara koje ljudi igraju.

TRENING TRENERA EMOCIONALNE PISMENOSTI (INTELIGENCIJE)

Početak online grupe: 23.1.2022., 10 do 13 časova, 6 susreta, jednom nedeljno, nedeljom. Mogući su i drugi termini u dogovoru sa učesnicima. Grupa će se na prvom susretu dogovoriti oko narednih termina.

Cena celog Treninga je 25.000 dinara (mogućnost plaćanja iz delova).


Kontakt: [email protected], Sonja 063487870.

Trening vodi Sonja Šovljanski, sertifikovani voditelj Asertivnog treninga, Autogenog treninga, PMR, Emocionalne pismenosti… sa preko trinaest godina iskustva u držanju ovih treninga, master Poslovne psihologije, psihoterapijski pravac Transakcione analize, ACT i EMDR terapeut, doktorant na Univerzitetu u Beogradu, član Društva psihologa Srbije.

CILJ programa je obuka budućih trenera za samostalno vođenje iskustvenog treninga Emocionalne pismenosti.

Trening je kombinacija tehnika iz psihoterapijskih usmerenja: REBT, Transakciona analiza, ACT i Telesne psihoterapije

Opšti cilj učenja emocionalne pismenosti jeste povećati ličnu moć i saradnju sa drugim ljudima bez manipulacije i psiholoških Igri.

Teme koje se obrađuju na Treningu:

 • Prepoznavanje i razumevanje svojih i tuđih emocija, definisanje emocija
 • Emocije i verbalna komunikacija
 • Razvijanje saosećanja prema drugim ljudima i samosaosećanja
 • Upravljanje emocijama
 • Rešavanje emocionalnih problema poput jake treme, besa, strahova, upravljanje brigama, anksioznosti, paničnih napada
 • Opraštanje
 • Asertivnost kroz emocije
 • Emocija kao poruka – značenje emocija
 • Praktična primena veština emocionalne pismenosti kroz teoriju Transakcione analize
 • Ego stanja i emocionalna pismenost
 • Vežbe ventilacije, rasterećenja emocionalnog naboja i vežbe relaksacije
 • Psihološke igre
 • Integracija svega navedenog tj. emocionalna interaktivnost
 • Grupa i grupni rad
 • Tehnike za umanjenje treme
 • Model ABC (REBT psihoterapijski pravac) kojim se uočava razlika u uverenjima, a samim tim dolazi i do promene u ponašanju i emocijama

„Biti pametan“ je dugo vremena značilo imati visoki koeficijent racionalne inteligencije (IQ). Međutim, istraživanja pokazuju da društveno uspešni i lično zadovoljni pojedinci nisu oni koji imaju visok IQ već oni koji pored racionalne inteligencije imaju razvijenu tzv. emocionalnu inteligenciju (EQ), što podrazumeva veštine poput: svesnost sopstvenih osećanja i razumevanje osećanja drugih, veštine upravljanja svojim emocijama i stvaranje dobrih međuljudskih odnosa.

Emocije su izvor motivacije te se pravilnim upravljanjem emocijama utiče i na pravilnu motivaciju za postignućem. Emocije su izvor stresa. Psihosomatika, koja je postala sve širi problem zbog povećanog nivoa stresa i ubrzanog života, ima koren u emocijama i njihovom nerazumevanju. Emocije znače poruku u komunikaciji. Ukoliko znamo šta emocija kao poruka znači, jasnije nam je u čemu je konflikt ili ponašanje druge osobe. Emocije nama samima šalju poruku, te emocionalna inteligencija znači veće razumevanje sebe. Emocionalno inteligentan lider je onaj koji postiže bolje rezultate svog tima, upravljajući i putem emocija. Opšti cilj učenja emocionalne pismenosti jeste povećati ličnu moć i saradnju sa drugim ljudima bez manipulacije i psiholoških Igri.


Transakciona analiza je jedno od najpoznatijih psihoterapijskih usmerenja a kao teorija ličnosti psihološku strukturu pojedinca analizira kroz model ego stanja i analizu transakcija između tih ego stanja. Ego stanje je skup ponašanja, misli i osećanja individue, to je način na koji ljudi ispoljavaju sebe u odnosu sa drugim ljudima, prema svetu ili u interakciji sami sa sobom. Prema Bernu, kod ljudi, postoji tri ego stanja: Roditelj, Dete i Odrastao, gde se analizraju transakcije između njih sa ciljem jačanja dobrih karakteristika ovih ego stanja.