ATOS METOD relaksacione tehnike

Knowledge is power, but knowledge about yourself is self-empowerment.

Relaksacione tehnike Milenka Vlajkova

Online grupa: početak 13.7.2024. godine, 18 do 20:30 časova, 3 susreta, jednom nedeljno, subotom.

Susret se snima, te ga je moguće naknadno pogledati ukoliko učesnik nije mogao da prisustvuje.

Svi učesnici će dobiti snimak, kako bi kasnije mogli sami postepeno da usvajaju pojedine vežbe i savladaju ovu tehniku u celosti.

Cena Treninga iznosi 10.500 dinara.

Prijave se vrše na mejl psihorelaks@gmail.com ili na 063487870, Sonja


ATOS seminar su grupe tehnika relaksacija/meditacija koje je razvio Milenko Vlajkov, kao novije tehnike relasacije. Od ukupno 60 vežbi koje je sam do sada razvio, izabrao je 6 za koje se ispostavilo da imaju najbolje umirujuće i istovremeno aktivirajuće dejstvo na psihu i telo. Ove nove tehnike su namenjene uspostavljanju ravnoteže i sihronizacije psihofizičkih substruktura.


Efekti ATOS METODA

 

 1. relaksaciono stanje
 2. efikasna mobilizacija resursa u kriznim situacijama
 3. povišavanje imuniteta
 4. prevazilaženje psihosomatskih problema
 5. aktiviranje onih resursa koji su potrebni za predstojeću aktivnost
 6. ubrzavanje ličnog razvoja
 7. unapređivanje telesnih i mentalnih funkcija, naročito onih koje su najpodložnije ugrožavanju i propadanju, a to su filogenetski najmlađe funkcije: svesne senzomotorne funkcije, kognitivne funkcije: logičko mišljenje (analiza, sinteza, dedukcija, indukcija, apstrakcija, generalizacija), kreativnost, inovativnost, svesne koordinativne funkcije (upravljanje procesima u šta spada pravovremeno donošenje odluka i eventualna adaptivna promena donete odluke zasnovana na sposobnosti predviđanja) i kompleksne funkcije svesti (istovremeno izvođenje bar dve ili više različitih aktivnosti)
 8. izoštravanje čula
 9. održavanje emocionalne stabilnosti
 10. održavanje terapijskih efekata koji su postignuti primenom drugih terapijskih metoda, ne samo

psihoterapije već i medikamentozne terapije funkcionalnih poremećaja, infekcija i autoimunih reakcija

VEŽBE

 1. Senzomotorna vežba
 2. Ukusi
 3. Mirisi
 4. Zvuci
 5. Vid
 6. Kognitivne dimenzije

Mogući su individualni treninzi u terminima prilagođenim klijentu a cena je 3.500 dinara po susretu.

Voditelj Sonja Šovljanski, psiholog, psihoterapijskog usmerenja Transakciona analiza, sa dodatnim edukacijama iz Telesne psihoterapije, Terapije posvećenosti i prihvatanja ACT, EMDR, kočinga, Psihoseksualne terapije, Konverzacijske (Eriksonijanske) hipnoze i Racionalno emotivno bihevioralne terapije REBT. Doktorantkinja na katedri Psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.