ARE YOU OK?

Praktična primena psihoterapijske teorije Transakciona analiza u svakodnevnom životu

Knowledge is power, but knowledge about yourself is self-empowerment.

Are You OK?


  • Jačanje pozitivnog odnosa prema sebi, samopouzdanja, samopotovanja i samosaosećanja
  • Jačanje zdrave životne pozicije u odnosu na sebe, druge i svet oko sebe
  • OK veština komunikacije - usvajanje konstruktivne i zdrave ljudske komunikacije
  • Razvoj socijalne i emocionalne inteligencije
  • Emocije kao komunikacija
  • Rad na strahu od (ne)uspeha, psihološke zabrane ka uspehu
  • Rad na nefunkcionalnim samozapovestima Budi savršen/a! Budi jak/a!, Radi naporno! Budi fin/a, Ne budi važan/na, Ne budi ti...
  • Zdravo organizovanje svakodnevnog vremena kroz rad, razonodu, bliskost...
  • Jačanje osećaja lične moći kroz jačanje dobrih karakteristika ego stanja, kroz koncepte Transakcione analize


Transakciona analiza je jedno od najpoznatijih psihoterapijskih usmerenja a kao teorija ličnosti psihološku strukturu pojedinca analizira kroz model ego stanja Roditelj, Dete i Odrasli. Ego stanje je način na koji ljudi ispoljavaju sebe u odnosu sa drugim ljudima, prema svetu ili u interakciji sami sa sobom.

Kome je namenjen

Trening je namenjen svim ljudima, uključujući stručnjake i studente, a koji su stariji od 16 godina. Svi koji žele da poboljšaju svoje veštine u više životnih polja, kako u privatnom tako i u poslovnom okruženju, koji sebe previše kritikuju a premalo hvale, koji hoće da nauče da koriste TA u analizi životnih situacija i poboljšaju svoje performanse boljim uvidom u svoja ego stanja i vežbajući željeno ponašanje i osećanje iz zdravih delova ego stanja, koji žele da konfrontiraju fantazije koje bi mogli imati, a koje mogu biti posledica loših samozapovesti Budi savršen! Budi jak!, Radi naporno! Budi fin!…Razvoj ovakve samosvesnosti (samospoznavanje ili samoupoznavanje) je preduslov za dalji rad na sebi jer se na ovaj način definišu ona „loša“ mesta koja bi polaznik hteo da promeni kod sebe.


Online grupa: petkom, 18 do 20 časova, 6 susreta, sa početkom 26.4.2024. Susreti online grupe se snimaju te je moguće i naknadno gledanje susreta, ukoliko učesnik ne može u zakazanim terminima. Tokom praznika će se praviti pauza ili će se učesnici dogovoriti o terminima.

Beograd: subotom, 10:00 do 16 časova, 2 susreta, 20. i 27.4.2024.

Novi Sad: nedeljom, 13:00 do 19 časova, 2 susreta, 21. i 28.4.2024.

Termini se mogu pomerati ako većini učesnika bude odgovaralo.

Cena: za studente i nezaposlene 10.500 din., za zaposlene 12.500 din.

Cilj edukacije je da učesniku omogući dostupnost svih njegovih pozitivnih ego stanja kako bi bio u mogućnosti da ih sva koristi u odgovarajućim situacijama i da živi život kao celovita ličnost.

Usvajanjem znanja iz TA i razumevanjem analize ego stanja, polaznik razvija sposobnost da „vidi“ sebe iz meta-perspektive, da razvije sposobnost samorefleksije, odnosno da izgrađuje i jača pozitivan odnos prema sebi.


Uvežbavanjem tehnika Transakcionih opcija sa ciljem učenja korišćenja OK komunikacije se povećava fleksibilnost u komunikaciji ili je cilj da osoba izbegne da bude „zaključana” u jednom, za njih nepovoljnom tipu odnosa ili ego stanja.

Prijave (ime i prezime, godine, zanimanje i broj telefona) slati na mejl psihorelaks@gmail.com.


Trening počinje upoznavanjem sa osnovnim konceptima Transakcione analize gde se dalje razrađuju teme:

-povećanje samosvesnoti

-samogovor i njegova važnost za rast i razvoj ličnosti

-samopouzdanje i samonega kroz ego stanje Negujućeg roditelja

-redukovanje nepouzdane samokritike kroz smanjivanje Negativnog kritikujućeg roditelja u nama

-ego stanja u komunikaciji, asertivnost

-psihološke igre

-emocije kao komunikacija/poruka,

-zabrane na životne vrednosti

-psihološka fleksibilnost kroz ego stanja


Video o objašnjenju ego stanja

Kome je namenjen

Trening je namenjen svim ljudima, uključujući stručnjake i studente, a koji su stariji od 16 godina. Svi koji žele da poboljšaju svoje veštine u više životnih polja, kako u privatnom tako i u poslovnom okruženju, koji sebe previše kritikuju a premalo hvale, koji hoće da nauče da koriste TA u analizi životnih situacija i poboljšaju svoje performanse boljim uvidom u svoja ego stanja i vežbajući željeno ponašanje i osećanje iz zdravih delova ego stanja, koji žele da konfrontiraju fantazije koje bi mogli imati, a koje mogu biti posledica loših samozapovesti Budi savršen! Budi jak!, Radi naporno! Budi fin!…Razvoj ovakve samosvesnosti (samospoznavanje ili samoupoznavanje) je preduslov za dalji rad na sebi jer se na ovaj način definišu ona „loša“ mesta koja bi polaznik hteo da promeni kod sebe.

Susreti su organizovani po radioničarskim principima, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, igranje uloga – roll play, rad u grupama, analize događaja, demonstracije, prezentacije, simulacija, međusobnu razmena iskustava i sl. Naglasak u radu je stavljen na uvežbavanja veština i na iskustvenom učenju.U radu se poštuje čuvanje tajnosti podataka lične prirode učesnika.Učesnici dobijaju radni materijal, a po završetku treninga i sertifikat, sa naznačenim brojem pređenih sati.

Prijave (ime i prezime, godine, zanimanje i broj telefona) slati na mejl psihorelaks@gmail.com.

Broj učesnika je ograničen na 10 polaznika a učesnici se ne menjaju tokom treninga. Starost polaznika je uobičajeno od 20 do 65 godina, a dobrodošli su svi iznad 16 godina. Učesnici dobijaju radni materijal, a po završetku treninga i sertifikat, sa naznačenim brojem pređenih sati.


Trening vodi Sonja Šovljanski, sa preko dvanaest godina iskustva u držanju ovakvih treninga, MA poslovne psihologije, psihoterapijsko usmerenje Transakciona analiza, doktorant na Univerzitetu u Beogradu.