Praktična primena Transakcione analize u životu 1.1.

Knowledge is power, but knowledge about yourself is self-empowerment.

Transakciona analiza je jedno od najpoznatijih psihoterapijskih usmerenja a kao teorija ličnosti psihološku strukturu pojedinca analizira kroz model ego stanja i analizu transakcija između tih ego stanja. Ego stanje je skup ponašanja, misli i osećanja individue, to je način na koji ljudi ispoljavaju sebe u odnosu sa drugim ljudima, prema svetu ili u interakciji sami sa sobom. Prema Bernu, kod ljudi, postoji tri ego stanja: Roditelj, Dete i Odrastao, gde se analiziraju transakcije između njih sa ciljem jačanja dobrih karakteristika ovih ego stanja.


Cilj TA je da pojedincu omogući dostupnost svih njegovih pozitivnih ego stanja kako bi bio u mogućnosti da ih sva koristi u odgovarajućim situacijama i da živi život kao celovita ličnost.


Usvajanjem znanja iz TA i razumevanjem analize ego stanja, polaznik razvija sposobnost da „vidi“ sebe iz meta-perspektive, da razvije sposobnost samorefleksije, da sagledava sebe kroz TA, odnosno da izgrađuje i jača pozitivan odnos prema sebi. Zdrav odnos prema sebi koji je izgrađen na ovaj način može postati stalan odnos tokom daljeg života.


Uvežbavanjem tehnika Transakcionih opcija sa ciljem učenja korišćenja OK komunikacije se povećava fleksibilnost u komunikaciji ili je cilj da osoba izbegne da bude „zaključana” u jednom, za njih nepovoljnom tipu odnosa ili ego stanja.


Prijave (ime i prezime, godine, zanimanje i broj telefona) slati na mejl [email protected]


Trening počinje upoznavanjem sa osnovnim konceptima Transakcione analize gde se dalje razrađuju teme:

-povećanje samosvesnoti

-strouk i njegova važnost za rast i razvoj ličnosti

-samopouzdanje i samonega kroz ego stanje Negujućeg roditelja

-redukovanje nepouzdane samokritike kroz smanjivanje Negativnog kritikujućeg roditelja u nama

-ego stanja u komunikaciji, asertivnost

-psihološke igre

-emocije kao komunikacija/poruka,

-zabrane na životne vrednosti

-psihološka fleksibilnost kroz ego stanja


Video o objašnjenju ego stanja

Kome je namenjenTrening je namenjen svim ljudima, uključujući stručnjake i studente, a koji su stariji od 16 godina. Svi koji žele da poboljšaju svoje veštine u više životnih polja, kako u privatnom tako i u poslovnom okruženju, koji sebe previše kritikuju a premalo hvale, koji hoće da nauče da koriste TA u analizi životnih situacija i poboljšaju svoje performanse boljim uvidom u svoja ego stanja i vežbajući željeno ponašanje i osećanje iz zdravih delova ego stanja, koji žele da konfrontiraju fantazije koje bi mogli imati, a koje mogu biti posledica skriptnih zapovesti Budi savršen! Budi jak!, Radi naporno! Budi fin!…Razvoj ovakve samosvesnosti (samospoznavanje ili samoupoznavanje) je preduslov za dalji rad na sebi jer se na ovaj način definišu ona „loša“ mesta koja bi polaznik hteo da promeni kod sebe.


Online grupa, Skype, 23.11.2021., utorkom, 6 susreta, 18 do 20 časova.

Novi Sad i Beograd: termini će biti naknadno postavljeni

Cena: za studente i nezaposlene 8.500 din., za zaposlene 10.500 din.

Susreti su organizovani po radioničarskim principima, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, igranje uloga – roll play, rad u grupama, analize događaja, demonstracije, prezentacije, simulacija, međusobnu razmena iskustava i sl. Naglasak u radu je stavljen na uvežbavanja veština i na iskustvenom učenju.U radu se poštuje čuvanje tajnosti podataka lične prirode učesnika.Učesnici dobijaju radni materijal, a po završetku treninga i sertifikat, sa naznačenim brojem pređenih sati.

Prijave (ime i prezime, godine, zanimanje i broj telefona) slati na mejl [email protected]

Broj učesnika je ograničen na 10 polaznika a učesnici se ne menjaju tokom treninga. Starost polaznika je uobičajeno od 20 do 65 godina, a dobrodošli su svi iznad 16 godina. Učesnici dobijaju radni materijal, a po završetku treninga i sertifikat, sa naznačenim brojem pređenih sati.


Trening vodi Sonja Šovljanski, sa preko dvanaest godina iskustva u držanju ovakvih treninga, MA poslovne psihologije, psihoterapijsko usmerenje Transakciona analiza, doktorant na Univerzitetu u Beogradu.