Emocionalna pismenost - osnovni nivo

Emocionalna pismenost ili EQ znači bolju motivaciju, manje stresa, bolju kontrolu svojih emocija i ponašanja, bolje upravljanje timom, bolje razumevanje okoline i konflikata, kao i svesnije prepoznavanje negativnih psiholoških igara koje ljudi igraju.

Knowledge is power, but knowledge about yourself is self-empowerment.

Emocionalna inteligencija (pismenost) u poslovnom i privatnom životu


Naučite kako da emocije rade za Vas a ne protiv Vas.„Biti pametan“ je dugo vremena značilo imati visoki koeficijent racionalne inteligencije (IQ). Međutim, istraživanja pokazuju da društveno uspešni i lično zadovoljni pojedinci nisu oni koji imaju visok IQ već oni koji pored racionalne inteligencije imaju razvijenu tzv. emocionalnu inteligenciju (EQ), što podrazumeva veštine poput: svesnost sopstvenih osećanja i razumevanje osećanja drugih, veštine upravljanja svojim emocijama i stvaranje dobrih međuljudskih odnosa.


Emocije su izvor motivacije te se pravilnim upravljanjem emocijama utiče i na pravilnu motivaciju za postignućem. Emocije su izvor stresa. Psihosomatika, koja je postala sve širi problem zbog povećanog nivoa stresa i ubrzanog života, ima koren u emocijama i njihovom nerazumevanju. Emocije znače poruku u komunikaciji. Ukoliko znamo šta emocija kao poruka znači, jasnije nam je u čemu je konflikt ili ponašanje druge osobe. Emocije nama samima šalju poruku, te emocionalna inteligencija znači veće razumevanje sebe. Emocionalno inteligentan lider je onaj koji postiže bolje rezultate svog tima, upravljajući i putem emocija.


Skype grupa početak 26.4.2024., 18:00-20:30 časova, 5 susreta, utorkom, jednom nedeljno (tokom praznika u doovoru sa grupom se može napaviti drugi termin ili pauza).

Mogući su i drugi termini u dogovoru sa grupom.

Beograd i Novi Sad: termini će biti naknadno postavljeni


Cena: Za studente i nezaposlene 10.500 din., za zaposlene 12.500 din.

Polaznici dobijaju sertifikat od Psihorelaksa.


Prijave (ime i prezime, godine, zanimanje, broj telefona i grupu za koju se prijavljujete) slati na mejl psihorelaks@gmail.com.Kontakt: 063487870 Sonja

Nakon završetka se dobija sertifikat.


Opšti cilj učenja emocionalne pismenosti jeste povećati ličnu moć i saradnju sa drugim ljudima bez manipulacije i psiholoških Igri.


Edukacija se sastoji iz nezavisnog osnovnog i naprednog nivoa i nije važan redosled kojim se pohađaju.


Specifični ciljevi treninga:

Naučiti kako da se bolje osećamo, ali i da osećamo bolje

Povećati nivo samosaosećanja i samopoštovanja

Povećati nivo psihološke fleksibilnosti naspram rigidnosti

Usvajanje relaksacionih tehnika za prihvatanje i defuzioniranje osećanja i misli (to jest mogućnost da se distanciramo od unutrašnjih neprijatnih doživljaja)

Redukovanje negativne samokritike i negativne kritike drugih

Definisanje emocija i usvajanje veština emocionalno pismene komunikacije

Uviđanje povezanosti između mišljenja, osećanja i ponašanja

Povećati nivo iskrene i direktne komunikacije, naspram manipulacije i nefunkcionalnih IgrTeme koje se obrađuju:

 • prepoznavanje i razumevanje svojih i tuđih emocija;
 • emocije i verbalna komunikacija;
 • razvijanje samoosećanja i samopouzdanja;
 • razvijanje psihološke fleksibinosti,
 • tehnike privatanja osećanja i misli;
 • najčešće misaone greške;
 • veza situacije, misli, osećanja i ponašanja i upravljanje emocijama;
 • rešavanje emocionalnih problema poput jake treme, besa, strahova, upravljanje brigama, odlučnošću, anksioznosti, paničnih napada...
 • emocija kao poruka - značenje emocija;
 • ego stanja i emocionalna pismenost;
 • vežbe ventilacije i rasterećenja emocionalnog naboja,
 • vežbe disanja i mindfulness-a;
 • psihološki trougao Žrtve, Progonioca i Spasitelja naspram zdravih uloga Ranjivog, Asertivnog i Zabrinutog;
 • integracija svega navedenog tj. emocionalna interaktivnost.


Transakciona analiza je jedno od najpoznatijih psihoterapijskih usmerenja a kao teorija ličnosti psihološku strukturu pojedinca analizira kroz model ego stanja i analizu transakcija između tih ego stanja. Ego stanje je skup ponašanja, misli i osećanja individue, to je način na koji ljudi ispoljavaju sebe u odnosu sa drugim ljudima, prema svetu ili u interakciji sami sa sobom. Prema Bernu, kod ljudi, postoji tri ego stanja: Roditelj, Dete i Odrastao, gde se analizraju transakcije između njih sa ciljem jačanja dobrih karakteristika ovih ego stanja.Kome je namenjen:Trening je namenjen svima koji žele da saznaju nešto više o ovoj temi.


Trening je namenjen starijima od 14 godina.


Metod rada

Susreti su organizovani po radioničarskim principima, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, igranje uloga, rad u grupama, analize događaja, demonstracije, prezentacije, upitnici, roll play, simulacija, međusobnu razmena iskustava i sl. U radu se poštuje čuvanje tajnosti podataka lične prirode učesnika.

Broj učesnika je ograničen na 12 polaznika a učesnici se ne menjaju tokom treninga.Učesnici dobijaju radni materijal, a po završetku treninga i sertifikat, sa naznačenim brojem pređenih sati. 

Mogući su individualni treninzi u terminima prilagođenim klijentu a cena je 3.500 dinara po susretu, sat vremena.


Nakon osnovnog iskustvenog treninga zainteresovani mogu proći Napredni trening ove veštine.