Upravljanje stresom

OBUKA IZ (KRATKIH) RELAKSACIONIH TEHNIKA, primena u sklopu drugih obuka, u savetovanju ili individualno za zainteresovane građane

Edukacija je namenjena: specijalistima iz ljudskih resursa, zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima: psiholozima, defektolozima, socijalnim radnicima, stručnim radnicima u oblasti socijalne zaštite, joga majstorima i svim zainteresovanim profesionalcima koji se u svom radu susreću sa klijentima kojima je potrebna relaksacija. Profesionalcima koji u praksi primenjuju neke od psihoterapijskih modaliteta obuka ima za cilj da prošire tehnike u svom radu.

Obuka je namenjena kako stručnjacima koji žele da unaprede svoj rad sa klijentima, tako i građanima koji žele da ovladaju različitim tehnikama relaksacije.

Obuka ima za cilj da učesnici savladaju preko 20 kratkih relaksacionih tehnika kao što su različite vežbe disanja, vizualizacije, ventilacije, pojedine vežbe iz Progresivno mišićne relaksacije, Autogenog treninga, Mindfulness-a i ACT-a koje mogu da se koriste samostalno. Kratke relaksacione tehnike se brzo savladavaju, ali je njihov efekat do dva sata, naspram dubokih tehnika relaksacije koje imaju efekat oko nedelju dana. Za duboke tehnike relaksacije poput Autogenog treninga i PMRa potrebno je duže vreme da se usvoje, obično oko 7 do 10 nedelja vežbanja i preporučuju se više kod psihosomatskih oboljenja.

Kratke relaksacione tehnike s obzirom da se brzo usvajaju su vrlo koristan elemenat pri savetovanju, pri obukama ili kada je potreban brz efekat relaksacije.

Teme koje se obrađuju:  tehnike imaginacije i mindfulness-a, Progresivna mišićna relaksacija i Autogeni trening (pojedine vežbe koje mogu samostalno da se koriste) vežbe disanja, tehnike iz ACT-a i Telesne psihoterapije, upravljanje stresom, tehnike prevazilaženja stresa, o spavanju, moždanim talasima, hipnagogno stanje, o tehnikama relaksacije i meditaciji, o psihogenim bolestima – poremećajima uzrokovanim stresom, funkcionalna autonomija motiva i relaksacione tehnike, ABC model i upravljanje emocijama (REBT psihoterapijski pravac), afirmacije i vizualizacije, kada se ne koriste/ko ne treba da trenira ovakve vežbe, vežbe ventilacije emocija, vođenje kratkih relaksacionih tehnika, tehnike za umanjenje treme i besa.

Učesnici dobijaju štampane materijale i sertifikat

SKYPE GRUPA 1.2.2020., subota, u 11 – 12:30 časova, 5 susreta. Mogući su i drugi termini ukoliko većina učesnika bude htela.

Grupa u BEOGRADU 21.3. i 22.3. 14 do 20 časova, 2 susreta. Mogući su i drugi termini ukoliko većina učesnika bude htela. Lokacija je centar Beograda, u Dalmatinskoj.

Grupa u NOVOM SADU 28.3. i 29.3. 14 do 20 časova, 2 susreta. Mogući su i drugi termini ukoliko većina učesnika bude htela. Lokacija je centar Novog Sada.Cena celog treninga je 12.000 dinara.

Kontakt: Sonja Šovljanski, 063 487870, psihorelaks@gmail.com.Trening vodi Sonja Šovljanski, psiholog, sertifikovani voditelj Progresivno mišićne relaksacije i Autogenog treninga, sa preko dvanaest godina iskustva u ovim tehnikama, član Internacionalnog udruženja za psihološke tehnike duboke relaksacije ISATAP, savetnik u psihoterapijskom pravcu Transakcione analize, doktorant iz psihologije na Univerzitetu u Beogradu.063 487870, psihorelaks@gmail.com

Za prijave i više informacija kontaktirajte:

tel: 063487870

psihorelaks@gmail.com