VEŠTINA PREGOVARANJA

Knowledge is power, but knowledge about yourself is self-empowerment.

Online grupa: nedeljom, 11 do 17 časova, 2 susreta, 14. i 21.7.2024. Susreti online grupe se snimaju te je moguće i naknadno gledanje susreta, ukoliko učesnik ne može u zakazanim terminima.


Osnovi pojmovi i tipovi pristupa pregovaranju:

- klasicni pristup/ moderni pristup/digitalna

era-sličnosti i razlike

- 4 motivacione tendencije u pregovaranju

- crte ličnosti, bazične potrebe i psihološka pozadina

Pozicioniranje u pregovorima:

- razumevanje vrsti kupčevih potreba, SPIN tehnika

postavljanja pitanja

- razumevanje koncepta 5 stepeni svesnosti kupca i formiranje komunikacije

shodno tome

Prepoznavanje emocija u pregovaračkom procesu:

- bazične ljudske emocije

- prepoznavanje osnovnih sumnji i strahova u tokom pregovaranja

- dinamika i redosled otklanjanja potencijalnih emotivnih prepreka tokom

pregovora

- 12 “road block” tokom komunikacije i kako ih izbeći

Identifikovanje teških klijenata i kako sa njima?

- definicije i tipovi teških klijenata

- otkrivanje razloga i psihološke pozadine odbijanja saradnje

- upoznavanje sa mehanizmima odbrane ličnosti koji su problematične za saradnju

- konkretni pristupi i načini komunikacije sa ovim tipom klijenta

Upotreba verbalne i neverbalne komunikacije:

- koji delovi tela nikada ne lažu

- razlozi neslaganja verbalne i neverbalne poruke

- ključne tačke na koje obraćamo pažnju tokom pregovora

Dinamika vođenja pregovora:

- koji su bazični principi ubedjivanja

- principi i uslovi pre kojih nema prodaje

- mehanizmi prevazilaženja zastoja u pregovorima

- kako prepoznati potrebe druge strane kojih ona sama nije svesna

Tehnike postavljanja pitanja:

- kako se koriste principi i mehanizmi Aktivnog slušanja u pregovorima

- prepoznavanje motivacije kod druge strane, fokusiranje na ključne aspekte i

njeno pojačavanje

- vrste unutrašnjeg konflikta i neodlučnosti kod sagovornika i šta sa njima

- kako formulisati pitanja- direktni i indirektni načini

- korišćenje storytellinga u pregovaranju- priče, metafore, junaci i zle sile

- načini formulisanja i preoblikovanja misaonog procesa koji smanjuje stres

- trikovi za spuštanje tenzije tokom pregovora


Prijave (ime i prezime, godine, zanimanje, broj telefona i grupu za koju se prijavljujete) slati na mejl psihorelaks@gmail.com. Kontakt: 063487870 Sonja


Mogući su individualni treninzi putem Skype u terminima prilagođenim klijentu a cena je 3.500 dinara po susretu.

Cena za zaposlene je 12.500, za nezaposlene 10.500 dinara


Predavač: Goran Palamarević, psihoterapeut, psiholog, dipl.mašinski inženjer, 20 godina bio vlasnik u poslu špedicije (uvoz, izvoz, spoljna trgovina,pregovaranje, carinjenje roba, dozvole..).Ovlašćeni Sudski medijator(posrednik i pregovarač u sudskim sporovima) Ministarstva pravde Republike Srbije.