TRENING TRENERA

VEŠTINE OK KOMUNIKACIJE

JA SAM OK - TI SI OK KOMUNIKACIJA

 • 4 životne pozicije u komunikaciji
 • Komunikacioni model po ego stanjima
 • Rad sa ljudima sa kojima je teško sarađivati: Eksperti, Buldožeri, Otvoreno agresivni, Tihi i hladni, Neodlučni, Ljudi baloni, Kritizeri, Super prijatni, Negativisti, Mračna trijada…
 • Praktična primena veština OK komunikacije - analiza ego stanja u komunikaciji
 • Tenike za razvijanje dostupnosti svih pozitivnih ego stanja kako bi osoba bila u mogućnosti da ih sve koristi u odgovarajućim komunikacionim situacijama
 • Vrste transakcija (poruka) u komunikaciji po ego stanjima
 • Tehnike za pozivanje željenog ego stanja kod druge osobe
 • Emocija kao poruka – emocionalna pismenost u komunikaciji
 • Tehnike izbegavanja manipulacije, vežbe po ego stanjima
 • Principi upućivanja kritike i pohvale po ego stanjima
 • Veštine aktivnog slušanja po Carl Rogers-u
 • Postavljanje cilja i tehnike za posvećenu akciju
 • Samopouzdanje kao vrednost i jačanje samopoštovanja i samopouzdanja

 • Win-win dijalog
 • Pregovaranje i ok komunikacija
 • Kako da kažem ne i postavim granicu
 • Rad na socijalnim barijerama i uverenjima koje spečavaju ja sam ok - ti si ok ponašanje
 • OK komunikacija u stresnim situacijama
 • Aikido u komunikaciji, složene poruke i konflikti

Online (Skype) grupa: početak 28.5.2024., utorkom, 6 susreta, jednom nedeljno od 18:00 do 21 časova.

Mogući su i drugi termini u dogovoru sa grupom. Susreti se snimaju te je moguće i naknadno gledanje, ukoliko učesnik nije mogao da prisustvuje.


Cena celog Treninga je 28.500 dinara (sa mogućnošću plaćanja iz delova).

Polaznici dobijaju sertifikat od Psihorelaksa i materijale sa strukturom za samostalan rad s korisnicima.Kontakt za prijave: psihorelaks@gmail.com, Sonja 063487870.


Ne postoje posebni uslovi za učešće u edukaciji, svi zainteresovani su dobrodošli. Edukacija je posebno korisna svim zainteresovanim profesionalcima koji se u svom radu susreću sa klijentima kojima je potreban dodatan rad na komunikacionim veštinama: specijalistima iz ljudskih resursa, zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima: psiholozima, defektolozima, socijalnim radnicima, stručnim radnicima u oblasti socijalne zaštite. Savetnici koji u praksi primenjuju neke od psihoterapijskih modaliteta mogu da prošire psihoterapijski rad sa tehnikama sa ove edukacije.


CILJ programa je obuka budućih trenera za samostalno vođenje iskustvenog treninga Ja sam OK - ti si OK komunikacija, koji se posle može izvoditi kao celokupan samostalan trening, ili uvrstiti u druge edukacije ili individualni rad sa klijentima ili zaposlenima.


Trening vodi Sonja Šovljanski, sertifikovani voditelj Asertivnog treninga, sa preko petnaest godina iskustva u držanju ovih treninga, master Poslovne psihologije, psihoterapijski pravac Transakcione analize, ACT i EMDR terapeut, doktorant na Univerzitetu u Beogradu, član Društva psihologa Srbije.


Transakciona analiza je jedno od najpoznatijih psihoterapijskih usmerenja a kao teorija ličnosti psihološku strukturu pojedinca analizira kroz model ego stanja i analizu transakcija između tih ego stanja. Ego stanje je skup ponašanja, misli i osećanja individue, to je način na koji ljudi ispoljavaju sebe u odnosu sa drugim ljudima, prema svetu ili u interakciji sami sa sobom. Prema Bernu, kod ljudi, postoji tri ego stanja: Roditelj, Dete i Odrastao, gde se analiziraju transakcije između njih sa ciljem jačanja dobrih karakteristika ovih ego stanja. Tokom treninga polaznici će se upoznati sa osnovama ove teorije i njenim tehnikama pri analizi ego stanja u komunikaciji.


Asertacija je oblik komunikacije sa drugom osobom gde je cilj izražavanje sebe, svojih želja, ostvarivanje jednakosti po pitanju poštovanja, ostvarivanje fer-pleja i svojih ciljeva. “Asertivni ljudi” češće od drugih dobijaju ono što žele, poštuju sami sebe i svoju energiju, znaju da se kontrolišu, znaju kako da saniraju stres, veruju u mogućnost razrešenja konflikta i snalaze se u konfliktu, ne boje se da iskazuju svoje neslaganje, imaju više poverenja u sebe i u druge i pozivaju na međusobno poštovanje, čak i u konfliktu. Tokom Treninga polaznici će biti edukovani u asertaciji po ego stanjima.


Postoje različiti tipovi ljudi sa kojima je teško sarađivati, a neki od njih su: Usmereni samo na kritiku, Negativisti, Baloni, Experti, Buldožeri, Neodlučni, Super prijatni i ljubazni ljudi, Tihi i hladni, osobe koje lako eksplodiraju ili su otvoreno agresivne, Mračna trijada…a ovi tipovi će biti analizirani po ego stanjima.


Metod rada

Metod rada je kombinovan: predavanje, diskusija, igranje uloga – roll play, rad u grupama, analize događaja, testovi, demonstracije, prezentacije, simulacija, međusobnu razmena iskustava i sl. Naglasak u radu je stavljen na uvežbavanja veština, savladavanju tehnika i na iskustvenom učenju. U radu se poštuje čuvanje tajnosti podataka lične prirode učesnika. Učesnici tokom i između susreta imaju domaće zadatke kako bi radili na svojim ličnim primerima ili primerima klijenata. Rad kod kuće tj. zadatak koji će dobijati nakon svakog susreta nije obavezan, ali je veoma poželjan. Učesnik grupe samostalno procenjuje u kojoj meri je spreman da govori o sebi pred grupom.