TRENING VEŠTINA KOMUNIKACIJE I SAMOPOUZDANJA

ASERTIVNI TRENING

Asertivno komuniciranje pomaže čoveku da bude produktivniji u zauzimanju za sebe i da razvije kvalitetne  odnose s drugim ljudima. Asertacija je oblik komunikacije sa drugom osobom gde je cilj izražavanje sebe, svojih želja, ostvarivanje jednakosti po pitanju poštovanja, ostvarivanje fer-pleja i svojih ciljeva. “Asertivni ljudi” češće od drugih dobijaju ono što žele, poštuju sami sebe i svoju energiju, znaju da se kontrolišu, znaju kako da saniraju stres, veruju u mogućnost razrešenja konflikta i snalaze se u konfliktu, ne boje se da iskazuju svoje neslaganje, imaju više poverenja u sebe i u druge i pozivaju na međusobno poštovanje, čak i u konfliktu.

 • razvijanje komunikacijskih i socijalnih veština
 • jačanje samopoštovanja i samopouzdanja
 • tehnike izbegavanja manipulacije u komunikaciji
 • razvijanje sposobnosti za asertivno ponašanje u konfliktnim situacijama
 • tehnike upućivanja i primanja kritike i pohvala
 • prihvatanje svojih asertivnih prava i asertivnih prava drugih ljudi
 • postavljanje granica u odnosu sa drugima, usvajanje prava na grešku, na nedopadanje, na svoju logiku
 • vežbe kako da kažem NE (a da se ne osećam krivim)
 • otklanjanje ideja, misli i uverenja koja ometaju ili sprečavaju asertivno ponašanje
 • tehnike za savladavanje treme pri javnom nastupu
 • redukovanje pasivnog i agresivnog ponašanja u korist asertivnog
 • redukovanje anksioznosti, stresa, socijalne stidljivosti, treme, problema pri javnom izlaganju, besa…
 • upravljanje emocijama
 • razvijanje veće osetljivosti i razumevanja za druge ljude
 • razvoj samoodgovornosti, rad na sebi i sopstvenom razvoju

Beograd –  nedeljom   29.9., 6.10., 13.10. i 20.10, 4 susreta po 4 sata, 12:30 do 16:30 časova. Lokacija održavanja je centar Beograda, u Dalmatinskoj.

Novi Sad – subotom  28.9, 5.10., 12.10. i 19.10., 4 susreta po 4 sata, od 15 do 19 časova. Lokacija održavanja je centar Novog Sada.

Skype – grupa kreće  4.10.2019., petkom, 8 susreta, od 20 do 21:30 časova.

Cena za nezaposlene je 8.500 dinara, a za zaposlene 10.500 dinara.

Mogući su individualni treninzi u terminima prilagođenim klijentu a cena je 2.500 dinara po susretu.

Nakon osnovnog iskustvenog Asertivnog treninga zainteresovani mogu proći Napredni trening ove veštine

Zbog velikog interesovanja onih koji žele da rade na sebi intenzivnije i duže što se tiče podizanja asertivnog ponašanja Psihorelaks organizuje poseban program grupe koja će trajati duplo duže, odnosno ukupno 33 sata. Radi se 3 sata vikendom tokom 11 susreta. Učesnici se ne menjaju tokom rada ove grupe a termini su uvek isti. Većinski deo vremena od treninga se radi na praktičnom uvežbavanju a prilagođeno potrebama polaznika.

Grupa u Beogradu počinje 27.11., nedeljom 17 – 20 časova.

Grupa u Novom Sadu počinje 26.11., subotom, 17 do 20 časova.

Skype grupa počinje 18.11.petkom, 19:30 do 21 čas, a traje ukupno 22 susreta.

Cena produženog kursa za nezaposlene je 19.000 dinara, a za zaposlene 21.000 dinara.

Kome je namenjen


Trening je namenjen svim ljudima, uključujući stručnjake i studente, a koji su stariji od 16 godina. Svi koji žele da poboljšaju svoje komunikacijske veštine kako u privatnom tako i u poslovnom okruženju, socijalno stidljivi, oni koji su skloni odlaganju ciljeva, koji imaju tremu prilikom javnih nastupa, oni koji žele da nauče kako da upravljaju svojim emocijama, koji burno reaguju na manji stres…

Asertivni trening (AT) je grupa različitih tehnika kojima je zajednički cilj jačanje asertivnosti, tj. onoga što je Lazarus 1971. godine nazvao “emocionalna sloboda”. AT je polu-strukturisana procedura koju odlikuje naglašavanje značaja sticanja i razvoja asertivnih veština kroz praksu.

Osnovna pozitivna promena vezana za asertivno ponašanje je što se putem njega pojačava samopoštovanje koje je samousmereno (nije direktno vezano za druge ljude). Asertivno ponašanje, za razliku od agresivnog, pojačava kontrolu nad sobom u odnosu na kontrolu nad drugima. Ono vodi efikasnijem zadovoljavanju želja i ostvarivanju ciljeva, boljoj interakciji sa drugim ljudima kroz poštovanje njihovih asertivnih prava i razvijanje odgovornosti za svoje postupke. Brojna istraživanja govore u prilog postizanju ovih promena. Jos je Demplewolff  1974te pokazao da se self-koncept značajno menja kod članova grupe koji su prošli asertivni trening.

Metod rada

Susreti su organizovani po radioničarskim principima, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, igranje uloga – roll play, rad u grupama, analize događaja, demonstracije, prezentacije, simulacija, međusobnu razmena iskustava i sl. Naglasak u radu je stavljen na uvežbavanja veština i na iskustvenom učenju. U radu se poštuje čuvanje tajnosti podataka lične prirode učesnika. Učesnici kako tokom i između susreta imaju domaće zadatke kako bi radili na svojim ličnim primerima. Rad kod kuće tj. zadatak koji će dobijati nakon svakog susreta nije obavezan, ali je veoma poželjan. Učesnik grupe samostalno procenjuje u kojoj meri je spreman da govori o sebi pred grupom.

Teme: razlike između pasivnog, agresivnog i asertivnog ponašanja, kako na nivou ponašanja, tako i na planu emocija i uverenja, ciljeva i motiva; Otkrivanje šta se asertivnim ponašanjem može ostvariti, a šta ne i zabluda o asertivnosti; Asertivna prava u komunikaciji; Model ABC (REBT psihoterapijski pravac), kojim se uočava razlika u uverenjima, a samim tim dolazi i do promene u ponašanju i emocijama; Učenje o emocijama i razvoj emocionalne pismenosti; Tipovi asertivnog odgovora; Šta sve spada u manipulaciju? Tehnike izbegavanja manipulacije; Asertivno upućivanje i prihvatanje kritike; Šta je konflikt i kako ga konstruktivno rešiti?; Asertivno upućivanje i prihvatanje pohvala; Trougao pobednika / gubitnika – najčešće psihološke igre u komunikaciji.

Ukupno trajanje treninga je 16 sati. Broj učesnika je ograničen na 10 polaznika a učesnici se ne menjaju tokom treninga. Starost polaznika je uobičajeno od 20 do 65 godina, a dobrodošli su svi iznad 16 godina.

Učesnici dobijaju radni materijal, a po završetku treninga i sertifikat, sa naznačenim brojem pređenih sati.

Trening vodi Sonja Šovljanski, sertifikovani voditelj Asertivnog treninga, sa desetogodišnjim iskustvom u držanju ovih treninga, master poslovne psihologije, savetnik u psihoterapijskom pravcu Transakcione analize, doktorant na Univerzitetu u Beogradu.

Prijave (ime i prezime, godine, zanimanje i broj telefona) slati na mejl psihorelaks@gmail.com.

Kontakt: 063487870

Nakon osnovnog kursa se organizuje za zainteresovane Viši kurs ove tehnike

Asertivni trening VIŠI KURS

Za zainteresovane se organizuje TRENING TRENERA ASERTIVNOG TRENINGA

Treninzi trenera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *