Emocionalna pismenost - napredni nivo 2.2.

Knowledge is power, but knowledge about yourself is self-empowerment.

Emocionalna inteligencija (pismenost) u poslovnom i privatnom životu

Svaka edukacija osnovni nivo, napredni 1 i 2 nivo je za sebe i mogu se pohađati bez predhodno završenog nekog drugog kursa iz emocionalne pismenosti.


Naučite kako da emocije rade za Vas a ne protiv Vas.


Teme koje se obrađuju na treningu:


SKALA EMOCIONALNE SVESNOSTI

VAŽNOST STROUKOVA ZA EMOCIONALNO I PSIHIČKO ZDRAVLJE

TEHNIKE EMOCIONALNE PISMENOSTI U KOMUNIKACIJI

REZILIJENTNOST

EMOCIONALNE GREŠKE

DESTRUKTIVNE ULOGE I UVERENJA - PSIHOLOŠKE IGRE

NEURONAUKA I EMOCIONALNA PISMENOST

PROKRASTINACIJA

BES, TUGA, ANKSIOZNOST, STID...

RAZVIJANJE SAMOSVENOSTI, SAMOSAOSEĆANJA I SAMOLJUBAVI

Transakciona analiza je jedno od najpoznatijih psihoterapijskih usmerenja a kao teorija ličnosti psihološku strukturu pojedinca analizira kroz model ego stanja i analizu transakcija između tih ego stanja. Ego stanje je skup ponašanja, misli i osećanja individue, to je način na koji ljudi ispoljavaju sebe u odnosu sa drugim ljudima, prema svetu ili u interakciji sami sa sobom. Prema Bernu, kod ljudi, postoji tri ego stanja: Roditelj, Dete i Odrastao, gde se analizraju transakcije između njih sa ciljem jačanja dobrih karakteristika ovih ego stanja.

Cilj TA nije promocija nekog pojedinačnog ego stanja, već je cilj da pojedincu omogući dostupnost svih njegovih pozitivnih ego stanja kako bi bio u mogućnosti da ih sva koristi u odgovarajućim situacijama i da živi život kao celovita ličnost


Kome je namenjen:

Trening je namenjen svima koji žele da saznaju nešto više o ovoj temi.Trening je namenjen starijima od 16 godina.

Metod rada

Susreti su organizovani po radioničarskim principima, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, igranje uloga, rad u grupama, analize događaja, demonstracije, prezentacije, upitnici, roll play, simulacija, međusobnu razmena iskustava i sl.

U radu se poštuje čuvanje tajnosti podataka lične prirode učesnika.


Broj učesnika je ograničen na 12 polaznika a učesnici se ne menjaju tokom treninga.Učesnici dobijaju radni materijal, a po završetku treninga i sertifikat, sa naznačenim brojem pređenih sati.


Skype grupa 5.3.2021., petkom, 8 susreta, od 19 do 20:30 časova. Mogući su i drugi termini u dogovoru sa grupom


Cena: za studente i nezaposlene 8.500 din., za zaposlene 10.500 din. 


Prijave (ime i prezime, godine, zanimanje, broj telefona i grupu za koju se prijavljujete) slati na mejl psihorelaks@gmail.com.

Kontakt: 063487870 Sonja


Mogući su individualni treninzi u terminima prilagođenim klijentu a cena je 2.500 dinara po susretu, sat vremena.