Emocionalna pismenost – napredni nivo 2

Emocionalna inteligencija (pismenost) u poslovnom i privatnom životu

Svaka edukacija osnovni nivo, napredni 1 i 2 nivo je za sebe i mogu se pohađati bez predhodno završenog nekog drugog kursa iz emocionalne pismenosti.


Naučite kako da emocije rade za Vas a ne protiv Vas.


Teme koje se obrađuju na treningu:


-psihološke igre po Bernu

-istrajnost i voljnost

-emocionalna pismenost u komunikaciji

-uvežbavanje psihološke fleksibilnosti

-emocionalna pismenost i liderstvo

-neuronauka i emocionalna pismenost

-integracija svega navedenog tj. emocionalna interaktivnost

  • Zabrane na vrednost (TA) Vežbe
  • Razvijanje veština emocionalno pismenih transakcija – praktična primena u radu sa ljudima sa kojima je teško sarađivati
  • Asertivnost kroz emocionalnu pismenost
  • Razvoj samosvesnosi i pozitivnog negujućeg i pozitivnog kritikujućeg Roditelja (TA)
  • Emocionana analiza kroz Transakcionu analizu
  • dijagram aknsioznosti, dijagram emocija
  • Zahvalnost i emocije
  • Vežbe vizualizacije i emocije
  • integracija svega navedenog tj. emocionalna interaktivnost.


Transakciona analiza je jedno od najpoznatijih psihoterapijskih usmerenja a kao teorija ličnosti psihološku strukturu pojedinca analizira kroz model ego stanja i analizu transakcija između tih ego stanja. Ego stanje je skup ponašanja, misli i osećanja individue, to je način na koji ljudi ispoljavaju sebe u odnosu sa drugim ljudima, prema svetu ili u interakciji sami sa sobom. Prema Bernu, kod ljudi, postoji tri ego stanja: Roditelj, Dete i Odrastao, gde se analizraju transakcije između njih sa ciljem jačanja dobrih karakteristika ovih ego stanja.


Kome je namenjen:

Trening je namenjen svima koji žele da saznaju nešto više o ovoj temi.Trening je namenjen starijima od 16 godina.

Metod rada

Susreti su organizovani po radioničarskim principima, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, igranje uloga, rad u grupama, analize događaja, demonstracije, prezentacije, upitnici, roll play, simulacija, međusobnu razmena iskustava i sl.

U radu se poštuje čuvanje tajnosti podataka lične prirode učesnika.


Broj učesnika je ograničen na 12 polaznika a učesnici se ne menjaju tokom treninga.Učesnici dobijaju radni materijal, a po završetku treninga i sertifikat, sa naznačenim brojem pređenih sati.


Skype grupa 26.2.2021., petkom, 8 susreta, od 19 do 20:30 časova. Mogući su i drugi termini u dogovoru sa grupom


Cena: za studente i nezaposlene 8.500 din., za zaposlene 10.500 din. 


Prijave (ime i prezime, godine, zanimanje, broj telefona i grupu za koju se prijavljujete) slati na mejl psihorelaks@gmail.com.

Kontakt: 063487870 Sonja


Mogući su individualni treninzi u terminima prilagođenim klijentu a cena je 2.500 dinara po susretu, sat vremena.