Emocionalna pismenost

Viši kurs

Emocionalna inteligencija (pismenost) u poslovnom i privatnom životu


Naučite kako da emocije rade za Vas a ne protiv Vas.


Teme koje se obrađuju na treningu:

-prepoznavanje i razumevanje svojih i tuđih emocija;

-emocije i verbalna komunikacija;

-razvijanje saosećanja prema drugim ljudima;

-upravljanje emocijama;

-rešavanje emocionalnih problema poput jake treme, besa, strahova, upravljanje brigama, odlučnošću, anksioznosti, paničnih napada...

-asertivnost kroz emocije;emocija kao poruka - značenje emocija;

-praktična primena veština emocionalne pismenosti kroz teoriju Transakcione analize;

-ego stanja i emocionalna pismenost;

-vežbe ventilacije, rasterećenja emocionalnog naboja i vežbe relaksacije;

-psihološke igre;

-integracija svega navedenog tj. emocionalna interaktivnost.


Transakciona analiza je jedno od najpoznatijih psihoterapijskih usmerenja a kao teorija ličnosti psihološku strukturu pojedinca analizira kroz model ego stanja i analizu transakcija između tih ego stanja. Ego stanje je skup ponašanja, misli i osećanja individue, to je način na koji ljudi ispoljavaju sebe u odnosu sa drugim ljudima, prema svetu ili u interakciji sami sa sobom. Prema Bernu, kod ljudi, postoji tri ego stanja: Roditelj, Dete i Odrastao, gde se analizraju transakcije između njih sa ciljem jačanja dobrih karakteristika ovih ego stanja.


Kome je namenjen:

Trening je namenjen svima koji žele da saznaju nešto više o ovoj temi.Trening je namenjen starijima od 16 godina.

Metod rada

Susreti su organizovani po radioničarskim principima, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, igranje uloga, rad u grupama, analize događaja, demonstracije, prezentacije, upitnici, roll play, simulacija, međusobnu razmena iskustava i sl.

U radu se poštuje čuvanje tajnosti podataka lične prirode učesnika.


Broj učesnika je ograničen na 12 polaznika a učesnici se ne menjaju tokom treninga.Učesnici dobijaju radni materijal, a po završetku treninga i sertifikat, sa naznačenim brojem pređenih sati.Skype grupa 6.11.2020., petkom, 8 susreta, od 20 do 21:30 časova. Mogući su i drugi termini u dogovoru sa grupom


Cena: Za studente i nezaposlene 8.500 din., za zaposlene 10.500 din. 

Prijave (ime i prezime, godine, zanimanje, broj telefona i grupu za koju se prijavljujete) slati na mejl psihorelaks@gmail.com.

Kontakt: 063487870 Sonja

Mogući su individualni treninzi u terminima prilagođenim klijentu a cena je 2.500 dinara po susretu, sat vremena.