Obuke za trenere

Instruktivni kursevi

TRENING TRENERA AUTOGENOG TRENINGA

Instruktivni kurs

Edukacija je namenjena: specijalistima iz ljudskih resursa, zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima: psiholozima, defektolozima, socijalnim radnicima, stručnim radnicima u oblasti socijalne zaštite, joga majstorima i svim zainteresovanim profesionalcima koji se u svom radu susreću sa klijentima kojima je potrebna duboka relaksacija. Savetnici koji u praksi primenjuju neke od psihoterapijskih modaliteta mogu da prošire psihoterapijski rad sa dubokim tehnikama relaksacije.

Teme koje se obrađuju: upravljanje stresom, tehnike prevazilaženja stresa, o spavanju, moždanim talasima, hipnagogno stanje, o tehnikama relaksacije i meditaciji, o psihogenim bolestima – poremećajima uzrokovanim stresom, grupa i grupni rad, motivacija i relaksacione tehnike, ABC model i upravljanje emocijama (REBT psihoterapijski pravac), afirmacije i vizualizacije, samohipnoza, plan treninga, kada se ne koristi/ko ne treba da trenira, vežbe ventilacije emocija, vođenje duboke relaksacione tehnike i kratke relaksacione tehnike, principi učenja, prevazilaženje potencijalnih izazova nove uloge trenera, tehnike za umanjenje treme.

Cena je 30.000 za one koji su prošli AT u Psihorelaksu, 35.000 dinara za one koji nisu prošli iskustveni nivo (mogućnost plaćanja u ratama dok se Trening ne završi).

Napomena: Autogeni trening kao duboka ili cela tehnika se ne preporučuje kod mlađih od 16 godina, ali pojedine vežbe, kratke relaksacione tehnike, mogu da se koriste uspešno u radu sa decom.

CILJ programa je obuka budućih trenera za samostalno vođenje iskustvenog osnovnog nivoa Autogenog treninga

Skype grupa subotom 5.9.2020. 11 – 12:30 časova, 11 susreta (8 za one koji su prošli osnovni iskustveni nivo). Mogući su i drugi termini u dogovoru sa učesnicima.

Novi Sad subotom 5.9.2020., 15 – 20:30 časova, 4 susreta. Mogući su i drugi termini u dogovoru sa učesnicima.

Beograd nedeljom, 6.9., 13.9. i 20.9, 11 – 19 časova, 3 susreta.

Trening vodi Sonja Šovljanski, psiholog, sertifikovani voditelj Progresivno mišićne relaksacije i Autogenog treninga, sa preko dvanaest godina iskustva u ovim tehnikama, član Internacionalnog udruženja za psihološke tehnike duboke relaksacije ISATAP, savetnik u psihoterapijskom pravcu Transakcione analize, doktorant na Psihologiji na Univerzitetu u Beogradu


Kontakt: 063487870, psihorelaks@gmail.com


_________________________________________________________________________________________


Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je Psihorelaks 2017. godine pridruzen član Internacionalnog udruženja za razvoj Autogenog treninga (ISATAP – The International Society of Autogenic Training & Psychotherapy).

Oni koji su završili osnovni, viši ili kurs trening trenera imaju mogućnost da dobiju sertifikate koji su internacionalno priznati od ISATAP udruženja.


– Trening trenera sertifikat – sertifikat je uključen u cenu pohađanja kursa od 1.10.2019. Oni koji su završili ranije od tog datuma cena doplate je 35 eura (potrebno dostaviti zvučno nasnimljenue tri AT sesije sa klijentima)


Sertifikovani ISATAP treneri (SPISAK)


Osobe koje su ispunile uslove za voditelje Autogenog trenera od strane The International Society of Autogenic Training & Psychotherapy:


Sonja Šovljanski, MA psiholog, TA savetnik, Novi Sad, Srbija

Petra Malešević, dipl. psiholog, psihoterapeut, Zagreb, Hrvatska

Maja Petrović, dipl.psiholog, Beograd, Srbija

Milica Jokić, dipl. psiholog, Beograd, Srbija

Svetlana Petrović, dipl.pedagog, specijalista politikolog iz oblasti medijacije, Knjaževac-Niš, Srbija

Saša Stojšić,dipl.psiholog, Sombor/Centar za individualni razvoj i unapređenje društva-Psihozon, Srbija

Stojanka Tlačinac, dipl. psiholog, Beograd, Srbija

Varvara Stojanovska Chukikj, m-r psiholoških nauka, Makedonija

Dragana Deh, MA psiholog, ECP euro sertifikat za psihoterapiju

Dragana Jeremić, MA psiholog, Beograd, Srbija

Dijana Živanović Perić, dipl.psiholog, Subotica, Srbija

Adrijana Gospić – Schroeder, psiholog (MA & MSc), Luxembourg, Luxembourg

Ivana Šiljak, specijalista psihijatrije, Podgorica, Crna Gora

Dragica Ilić, MA specijalni pedagog, Beograd, Srbija

Marjan Urban, medicinski tehničar, Beograd, Srbija

Vesna Trbović, dipl.socijalni radnik, porodični psihoterapeut,Batajnica – Zemun, Srbija

Jelena Ilić, psiholog, Novi Sad

Danijela Andrejević, psiholog

Anastasija Milenković, psiholog

Edina Maglić Jelić , joga majstor

Nataša Maksimović, psiholog

TRENING ZA TRENERE – PROGRESIVNO MIŠIĆNA RELAKSACIJA

Iskustveno-instruktivni kurs

Cilj programa je obuka budućih trenera za samostalno vođenje iskustvenog treninga iz Progresivno mišićne relaksacije.


PMR spada u jednu od najpoznatijih psihološki priznatih i psihoterapijskih tehnika za borbu sa stresom i za postizanje duboke relaksacije.


Predstavlja vežbe stezanja i opuštanja mišića po određenim grupama sa ciljem da naučimo da opustimo postepeno čitavo telo. Njen tvorac dr Džejkobson otkrio je da duboka relaksacija može biti od velike pomoći kod različitih stanja psihosomatskih tegoba. Ova tehnika je u upotrebi više od 80 godina i primenjuje se u mnogim zdravstvenim sistemima. Primenjuje se uspešno i kod dece i kod odraslih. Relaksacija doprinosi jačanju otpornosti osobe i podjednako je koriste zdrave i bolesne osobe.


 • viši stepen psihofizičke relaksacije
 • opuštanje napetih mišića i ublažavaje bolova u telu (posebno je preporučljiva za ljude čija je napetost povezana sa mišićnom napetošću)
 • sprečavanje akumulacije stresa i napetosti
 • povećavanje energije i produktivnosti
 • poboljšanje koncentracije i pamćenja
 • kod nesanice i umora
 • kod psihosomatskih poremećaja, kao što su visok pritisak, migrena, tenzione glavobolje, astma, bolovi u leđima, vratu– smanjuje učestalost, trajanje i intenzitet napada panike, anksioznih stanja ili fobija
 • ispitivanja su pokazala da praktično nema funkcija sistema organa na koje ova metoda blagotvorno ne utiče…


Edukacija je namenjena: specijalistima iz ljudskih resursa, zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima: psiholozima, defektolozima, socijalnim radnicima, stručnim radnicima u oblasti socijalne zaštite i svim zainteresovanim profesionalcima koji se u svom radu susreću sa klijentima kojima je potrebna duboka relaksacija.


Teme koje se obrađuju:  upravljanje stresom, tehnike prevazilaženja stresa, o spavanju, moždanim talasima, hipnagogno stanje, o tehnikama relaksacije i meditaciji, o psihogenim bolestima – poremećajima uzrokovanim stresom, grupa i grupni rad, funkcinalna autonomija motiva i relaksacione tehnike, ABC model i upravljanje emocijama (REBT psihoterapijski pravac), afirmacije i vizualizacije, plan treninga, kada se ne koristi/ko ne treba da trenira, vežbe ventilacije emocija, vođenje relaksacione tehnike i kratke relaksacione tehnike.


Nije potrebno da je učesnik prošao iskustvenu grupu.


Učesnici dobijaju sertifikat udruženja Psihorelaks o završenom kursu.


Skype grupa subotom 4.7.2020., 17 – 18:30 časova, 8 susreta. Mogući su i drugi termini u dogovoru sa učesnicima.

Novi Sad subotom 5.9.2020., 15 – 20:30 časova, 3 susreta. Mogući su i drugi termini u dogovoru sa učesnicima.Beograd nedeljom, 6.9., 13.9., 11 – 19 časova, 2 susreta


Cena celog treninga je 25.000 dinara i može se platiti u dve mesečne rate.

Trening vodi Sonja Šovljanski, psiholog, sertifikovani voditelj Progresivno mišićne relaksacije i Autogenog treninga, sa preko dvanaest godina iskustva u ovim tehnikama, član Internacionalnog udruženja za psihološke tehnike duboke relaksacije ISATAP, savetnik u psihoterapijskom pravcu Transakcione analize, doktorant iz psihologije na Univerzitetu u Beogradu.


Kontakt osoba: Sonja Šovljanski, 063/487870


psihorelaks@gmail.com

UPRAVLJANJE STRESOM I UPOTREBA RELAKSACIONIH TEHNIKA

Iskustveno-instruktivni kurs

Edukacija je namenjena kako stručnjacima koji žele da unaprede svoj rad sa klijentima ili zaposlenima, tako i građanima koji žele da ovladaju različitim tehnikama relaksacije i bolje upravljaju stresom. Specijalistima iz ljudskih resursa, menadžerima, zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima: psiholozima, psihoterapeutima, defektolozima, socijalnim radnicima, medicinskim sestrama, stručnim radnicima u oblasti socijalne zaštite, joga majstorima i svim zainteresovanim profesionalcima, obuka će pomoći da unaprede svoj rad sa zaposlenima ili klijentima kojima je potrebna relaksacija, koji imaju psihosomatiku, višak stresa u balansiranju poslovnog i privatnog života ili su u fazi pregorevanja na poslu. 

Tehnikama relaksacije se postiže:

• viši stepen psihofizičke relaksacije

• normalizacija disanja i funkcije krvnih sudova

• pritisak se normalizuje

• poboljšava se kvalitet sna i spavanja• uravnotežava se raspoloženje• smanjuje se anksioznost, fizička napetost, trema…

• smanjuju se psihosomatske tegobe poput tenzionih glavobolja, migrena, problema sa želudcem, napetosti u mišićima, stezanja u grudima, plitkog disanja…

• poboljšanje koncentracije, pažnje kao i perceptivnih sposobnosti

• povišenje nivoa efikasnosti većine intelektualnih funkcija

uvežbavanje kreativne inteligencije 

Indikovane su za:

• zdrave ljude radi postizanja bolje koncentracije, produktivnosti i relaksacije

• ljude koji su pod stresom, naporno rade ili hronično imaju situacije napetosti

• kada je potrebno više angažovati intelektualne potencijale

• za sportove koji zahtevaju duboku koncentraciju i sposobnost održavanja pažnje u dužem vremenskom periodu

• za prevenciju ili lečenje psihosomatskih bolesti

Obuka ima za cilj da učesnici savladaju relekasacione tehnike kako bi ih koristili u sklopu drugih obuka, za zaposlene, u savetovanju ili individualno za zainteresovane građane koji žele da ih praktikuju za svoje potrebe. Učesnici će savladati preko 20 kratkih relaksacionih tehnika kao što su različite vežbe disanja, vizualizacije, ventilacije, pojedine vežbe iz Progresivno mišićne relaksacije, Autogenog treninga, Mindfulness-a i ACT-a koje mogu da se koriste samostalno. Kratke relaksacione tehnike se brzo savladavaju, ali je njihov efekat do dva sata, naspram dubokih tehnika relaksacije koje imaju efekat oko nedelju dana. Za duboke tehnike relaksacije poput Autogenog treninga i PMRa potrebno je duže vreme da se usvoje, obično oko 6 do 10 nedelja vežbanja i preporučuju se više kod upornih psihosomatskih oboljenja. Kratke relaksacione tehnike s obzirom da se brzo usvajaju su vrlo koristan elemenat pri savetovanju, pri obukama ili kada je potreban brz efekat relaksacije.

Osnovni cilj Treninga je da polaznici savladaju samostalno praktikovanje ovih relaksacionih tehnika i koriste dalje prema svojim potrebama.Teme koje se obrađuju:  tehnike imaginacije i mindfulness-a, Progresivna mišićna relaksacija i Autogeni trening (pojedine vežbe koje mogu samostalno da se koriste) vežbe disanja, tehnike iz ACT-a i Telesne psihoterapije, upravljanje stresom, tehnike prevazilaženja stresa, o spavanju, moždanim talasima, hipnagogno stanje, o tehnikama relaksacije i meditaciji, o psihogenim bolestima – poremećajima uzrokovanim stresom, motivacija i relaksacione tehnike, ABC model i upravljanje emocijama (REBT psihoterapijski pravac), afirmacije i vizualizacije, kada se ne koriste/ko ne treba da trenira ovakve vežbe, vežbe ventilacije emocija, tehnike za umanjenje preterane treme, besa i ostalih nefunkcionalnih emocija.

Učesnici dobijaju štampane materijale i sertifikat.

Skype grupa 6.8.2020., četvrtkom, 20- 21:30 časova, 6 susreta. Mogući su i drugi termini ukoliko većina učesnika bude htela.

Novi Sad 4.9.2020., petkom, 5 susreta, od 19:30 do 21 čas. Mogući su i drugi termini u dogovoru sa grupom. Beograd 6.9.2020., nedeljom, 2 susreta, od 11 do 17 časova.

Cena celog treninga je 12.000 dinara.

Kontakt: Sonja Šovljanski, 063 487870, psihorelaks@gmail.com.Trening vodi Sonja Šovljanski, psiholog, sertifikovani voditelj Progresivno mišićne relaksacije i Autogenog treninga, sa preko dvanaest godina iskustva u ovim tehnikama, član Internacionalnog udruženja za psihološke tehnike duboke relaksacije ISATAP, savetnik u psihoterapijskom pravcu Transakcione analize, doktorant iz psihologije na Univerzitetu u Beogradu.063 487870, psihorelaks@gmail.com

TRENING ZA TRENERE – Autogeni trening – viši kurs

Trening vodi Sonja Šovljanski, psiholog, sertifikovani voditelj Progresivno mišićne relaksacije i Autogenog treninga, sa preko dvanaest godina iskustva u ovim tehnikama, član Internacionalnog udruženja za psihološke tehnike duboke relaksacije ISATAP, savetnik u psihoterapijskom pravcu Transakcione analize, doktorant iz psihologije na Univerzitetu u Beogradu.063 487870, psihorelaks@gmail.com

TRENING ZA TRENERE ASERTIVNOG TRENINGA mogu da pohađaju oni koji su iz oblasti humanističkih nauka ili srodnih disciplina (psiholozi, pedagozi, medicinske nauke, defektolozi, specijalisti iz ljudskih resursa…)


CILJ programa je obuka budućih trenera za samostalno vođenje iskustvenog Asertivnog treninga.

Ovaj trening je kombinacija tehnika psihoterapijskih usmerenja: REBT, Transakciona analiza, ACT i Telesne psihoterapije

Teme: grupa i grupni rad, etička pitanja, vežbe ventilacije emocija, obuka prema principima učenja odraslih, prevazilaženje potencijalnih izazova uloge trenera, tehnike za umanjenje treme, razlike između pasivnog, agresivnog i asertivnog ponašanja, kako na nivou ponašanja, tako i na planu emocija i uverenja, ciljeva i motiva, otkrivanje šta se asertivnim ponašanjem može ostvariti, a šta ne i zabluda o asertivnosti, Asertivna prava u komunikaciji, model ABC (REBT psihoterapijski pravac) kojim se uočava razlika u uverenjima, a samim tim dolazi i do promene u ponašanju i emocijama, očenje o emocijama i razvoj emocionalne pismenosti, tipovi asertivnog odgovora, šta sve spada u manipulaciju?, tehnike izbegavanja manipulacije, asertivno upućivanje i prihvatanje kritike, šta je konflikt i kako ga konstruktivno rešiti?, asertivno upućivanje i prihvatanje pohvala, trougao pobednika / gubitnika – najčešće psihološke igre u komunikaciji.


Početak: 

Grupe u Novom Sadu, Beogradu i online su u dogovoru sa grupom-polaznicima.


Cena celog Treninga je 25.000 dinara (sa mogućnošću plaćanja iz delova)


Kontakt: psihorelaks@gmail.com.


TRENING TRENERA EMOCIONALNE PISMENOSTI (INTELIGENCIJE)

Početak online grupe: 1.8., 12 do 13:30, 8 susreta, jednom nedeljno, subotom. Mogući su i drugi termini u dogovoru sa učesnicima.

Grupe u Beogradu i Novom Sadu će biti tokom oktobra 2020.

Cena celog treninga je 25.000 dinara (sa mogućnošću plaćanja u ratama)

Kontakt: psihorelaks@gmail.com. 063487870

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

KONVERZACIJSKA (SKRIVENA, NEDIREKTIVNA, ERICKSON-OVA) HIPNOZA-

PRIMENA U TERAPIJSKOJ PRAKSI

- šta je hipnoza,a šta hipnoterapija?

- da li je hipnoza opasna?

- da li mogu da odam svoje tajne u hipnozi? (važi za klijenta)

- da li mogu da uradim nešto protiv svoje volje u hipnozi?

- da li meditacija ima veze sa hipnozom?

- šta je to direktivna , šta scenska, a šta nedirektivna hipnoza?

- pokazatelji kada je neko u hipnozi

- šta je pojam nesvesnog u kontekstu hipnoze?

- modeli uma koji su korisni za fenomen hipnoze

- koji su telesni i mentalni fenomeni pojavljuju tokom hipnoze

- kako se sve ulazi u hipnotički trans- sličnosti, razlike, karakteristike

(ples, molitva...)

                           

......................................

                           

Kroz praktičan rad i primenu hipnoze u terapijskom procesu, biće objašnjeno sledeće:

 • preduslovi za uvodjenje klijenta u hipnotički trans (stanje u kojem se nalazi hipnotisana osoba). Takodje, u kakvom mentalnom stanju i mind set-u morate biti Vi, kao hipnotizer, pre samog procesa hipnotisanja klijenta
 • detaljan tekst (skript) kojom ćete klijenta uvesti u trans. Korak po korak, reč po reč, i rečenicu po rečenicu.
 • načine da provere da li je klijent u transu, i u kojoj meri (koliko duboko). To znači da ćete imati uvid i kontrolu nad celim procesom.

načineprocene temperamenta klijenta i potencijalne vidove otpora prilikom ulaska utrans. Dakle, znaćete da procenite kakav je klijent i prema njemu ćete krojiti svoj hipnotički skript. Preciznije, nije isto da li je klijent visoko analitična osoba koja voli sve da drži pod kontrolom ili je ravnodušna. 

Konačan ishod je da ćete moći vrlo brzo sami da kombinujete sve obrasce i pravite svoje hipnotičke skripte.

Broj polaznika je šest do osam. Edukacija traje dva dana, od 10h-17h.

Cena je 170 EUR, a uključuje skriptu sa detaljnim objašnjenjima od skoro sto listova Imate pravo na tri dodatna polusatna follow-up-a.


Edukaciju radi Goran Palamarević

Završio edukaciju iz hipnoterapije kod : International Academy of Hypnosis and Persuasion; Institut fur Kognitives Management, Stuttgart; Mind Bending Language (Igor Ledechovski); Parts Therapy (Roy Hunter); Certificate in Ericksonian

Hypnotherapy (Sussex Hypnotherapy centre, UK); Regression Hypnotherapy (Randal Churcill).


Svi dodatni detalji na gpalamarevic@gmail.com, ili 0692157999


Kontakt: psihorelaks@gmail.com. 063487870