Treninzi trenera

TRENING ZA TRENERE AUTOGENOG TRENINGA

Instruktivni kurs

mogu da pohađaju oni koji su prošli iskustveni trening

Edukacija je namenjena: specijalistima iz ljudskih resursa, zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima: psiholozima, defektolozima, socijalnim radnicima, stručnim radnicima u oblasti socijalne zaštite, joga majstorima i svim zainteresovanim profesionalcima koji se u svom radu susreću sa klijentima kojima je potrebna duboka relaksacija. Savetnici koji u praksi primenjuju neke od psihoterapijskih modaliteta mogu da prošire psihoterapijski rad sa dubokim tehnikama relaksacije.

Teme koje se obrađuju: upravljanje stresom, tehnike prevazilaženja stresa, o spavanju, moždanim talasima, hipnagogno stanje, o tehnikama relaksacije i meditaciji, o psihogenim bolestima – poremećajima uzrokovanim stresom, grupa i grupni rad, funkcionalna autonomija motiva i relaksacione tehnike, ABC model i upravljanje emocijama (REBT psihoterapijski pravac), afirmacije i vizualizacije, plan treninga, kada se ne koristi/ko ne treba da trenira, vežbe ventilacije emocija, vođenje duboke relaksacione tehnike i kratke relaksacione tehnike principi učenja, prevazilaženje potencijalnih izazova nove uloge trenera, tehnike za umanjenje treme. Autogeni trening kao duboka ili cela tehnika se ne preporučuje kod mlađih od 16 godina, ali pojedine vežbe, kratke relaksacione tehnike, mogu da se koriste uspešno u radu sa decom.

CILJ programa je obuka budućih trenera za samostalno vođenje iskustvenog osnovnog nivoa Autogenog treninga

SKYPE GRUPA subota 1.2.2020., 11– 12:30 čas, 10 susreta. Mogući su i drugi termini u dogovoru sa učesnicima.

Grupa u BEOGRADU bi počela 21.3.2020., 14 do 19 časova, 5 susreta, subotom, uvek u istim terminima. Lokacija je centar Beograda, u Dalmatinskoj.

Grupa u NOVOM SADU bi počela 20.3.2020., 19:30 do 21 čas, 10 susreta. Mogući su i drugi termini ukoliko većina učesnika bude htela. Lokacija je centar Novog Sada.

Trening vodi Sonja Šovljanski, psiholog, sertifikovani voditelj Progresivno mišićne relaksacije i Autogenog treninga, sa preko dvanaest godina iskustva u ovim tehnikama, član Internacionalnog udruženja za psihološke tehnike duboke relaksacije ISATAP, savetnik u psihoterapijskom pravcu Transakcione analize, doktorant na Psihologiji na Univerzitetu u Beogradu

Kontakt: 063487870, psihorelaks@gmail.com


_________________________________________________________________________________________

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je Psihorelaks 2017. godine pridruzen član Internacionalnog udruženja za razvoj Autogenog treninga (ISATAP – The International Society of Autogenic Training & Psychotherapy).

Oni koji su završili osnovni, viši ili kurs trening trenera imaju mogućnost da dobiju sertifikate koji su internacionalno priznati od ISATAP udruženja.


– Trening trenera sertifikat – sertifikat je uključen u cenu pohađanja kursa od 1.10.2019. Oni koji su završili ranije od tog datuma cena doplate je 35 eura (potrebno dostaviti zvučno nasnimljenue tri AT sesije sa klijentima)


Sertifikovani ISATAP treneri (SPISAK)


Osobe koje su ispunile uslove za voditelje Autogenog trenera od strane The International Society of Autogenic Training & Psychotherapy:


Sonja Šovljanski, MA psiholog, TA savetnik, Novi Sad, Srbija

Petra Malešević, dipl. psiholog, psihoterapeut, Zagreb, Hrvatska

Maja Petrović, dipl.psiholog, Beograd, Srbija

Milica Jokić, dipl. psiholog, Beograd, Srbija

Svetlana Petrović, dipl.pedagog, specijalista politikolog iz oblasti medijacije, Knjaževac-Niš, Srbija

Saša Stojšić,dipl.psiholog, Sombor/Centar za individualni razvoj i unapređenje društva-Psihozon, Srbija

Stojanka Tlačinac, dipl. psiholog, Beograd, Srbija

Varvara Stojanovska Chukikj, m-r psiholoških nauka, Makedonija

Dragana Deh, MA psiholog, ECP euro sertifikat za psihoterapiju

Dragana Jeremić, MA psiholog, Beograd, Srbija

Dijana Živanović Perić, dipl.psiholog, Subotica, Srbija

Adrijana Gospić – Schroeder, psiholog (MA & MSc), Luxembourg, Luxembourg

Ivana Šiljak, specijalista psihijatrije, Podgorica, Crna Gora

Dragica Ilić, MA specijalni pedagog, Beograd, Srbija

Marjan Urban, medicinski tehničar, Beograd, Srbija

Vesna Trbović, dipl.socijalni radnik, porodični psihoterapeut,Batajnica – Zemun, Srbija

Jelena Ilić, psiholog, Novi Sad

Danijela Andrejević, psiholog

TRENING ZA TRENERE – PROGRESIVNO MIŠIĆNA RELAKSACIJA

Iskustveno-instruktivni kurs

Cilj programa je obuka budućih trenera za samostalno vođenje iskustvenog treninga iz Progresivno mišićne relaksacije.


PMR spada u jednu od najpoznatijih psihološki priznatih i psihoterapijskih tehnika za borbu sa stresom i za postizanje duboke relaksacije.


Predstavlja vežbe stezanja i opuštanja mišića po određenim grupama sa ciljem da naučimo da opustimo postepeno čitavo telo. Njen tvorac dr Džejkobson otkrio je da duboka relaksacija može biti od velike pomoći kod različitih stanja psihosomatskih tegoba. Ova tehnika je u upotrebi više od 80 godina i primenjuje se u mnogim zdravstvenim sistemima. Primenjuje se uspešno i kod dece i kod odraslih. Relaksacija doprinosi jačanju otpornosti osobe i podjednako je koriste zdrave i bolesne osobe.


  • viši stepen psihofizičke relaksacije
  • opuštanje napetih mišića i ublažavaje bolova u telu (posebno je preporučljiva za ljude čija je napetost povezana sa mišićnom napetošću)
  • sprečavanje akumulacije stresa i napetosti
  • povećavanje energije i produktivnosti
  • poboljšanje koncentracije i pamćenja
  • kod nesanice i umora
  • kod psihosomatskih poremećaja, kao što su visok pritisak, migrena, glavobolje, astma, bolovi u leđima, vratu– smanjuje učestalost, trajanje i intenzitet napada panike, anksioznih stanja ili fobija
  • ispitivanja su pokazala da praktično nema funkcija sistema organa na koje ova metoda blagotvorno ne utiče…


Edukacija je namenjena: specijalistima iz ljudskih resursa, zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima: psiholozima, defektolozima, socijalnim radnicima, stručnim radnicima u oblasti socijalne zaštite i svim zainteresovanim profesionalcima koji se u svom radu susreću sa klijentima kojima je potrebna duboka relaksacija.


Teme koje se obrađuju:  upravljanje stresom, tehnike prevazilaženja stresa, o spavanju, moždanim talasima, hipnagogno stanje, o tehnikama relaksacije i meditaciji, o psihogenim bolestima – poremećajima uzrokovanim stresom, grupa i grupni rad, funkcinalna autonomija motiva i relaksacione tehnike, ABC model i upravljanje emocijama (REBT psihoterapijski pravac), afirmacije i vizualizacije, plan treninga, kada se ne koristi/ko ne treba da trenira, vežbe ventilacije emocija, vođenje relaksacione tehnike i kratke relaksacione tehnike.


Nije potrebno da je učesnik prošao iskustvenu grupu.


Učesnici dobijaju sertifikat udruženja Psihorelaks o završenom kursu.


SKYPE GRUPA početak 1.2.2020., 11 – 12:30 časova, 8 susreta. Mogući su i drugi termini u dogovoru sa učesnicima.

Grupa u BEOGRADU bi počela 21.3.2020., 14 do 19 časova, 4 susreta, subotom, uvek u istim terminima. Lokacija je centar Beograda, u Dalmatinskoj.

Grupa u NOVOM SADU bi počela 20.3.2020., 19:30 do 21 čas, 10 susreta, petkom, uvek u istim terminima. Mogući su i drugi termini ukoliko većina učesnika bude htela. Lokacija je centar Novog Sada.

Cena celog treninga je 25.000 dinara i može se platiti u dve mesečne rate.

Trening vodi Sonja Šovljanski, psiholog, sertifikovani voditelj Progresivno mišićne relaksacije i Autogenog treninga, sa preko dvanaest godina iskustva u ovim tehnikama, član Internacionalnog udruženja za psihološke tehnike duboke relaksacije ISATAP, savetnik u psihoterapijskom pravcu Transakcione analize, doktorant iz psihologije na Univerzitetu u Beogradu.


Kontakt osoba: Sonja Šovljanski, 063/487870


psihorelaks@gmail.com

UPRAVLJANJE STRESOM

OBUKA ZA UPOTREBU (KRATKIH) RELAKSACIONIH TEHNIKA, u sklopu drugih obuka, u savetovanju ili individualno za zainteresovane građane

Iskustveno-instruktivni kurs

Obuka ima za cilj da učesnici savladaju preko 20 kratkih relaksacionih tehnika kao što su različite vežbe disanja, vizualizacije, ventilacije, pojedine vežbe iz Progresivno mišićne relaksacije, Autogenog treninga, Mindfulness-a i ACT-a koje mogu da se koriste samostalno. Kratke relaksacione tehnike se brzo savladavaju, ali je njihov efekat do dva sata, naspram dubokih tehnika relaksacije koje imaju efekat oko nedelju dana. Za duboke tehnike relaksacije poput Autogenog treninga i PMRa potrebno je duže vreme da se usvoje, obično oko 7 do 10 nedelja vežbanja i preporučuju se više kod psihosomatskih oboljenja. Kratke relaksacione tehnike s obzirom da se brzo usvajaju su vrlo koristan elemenat pri savetovanju, pri obukama ili kada je potreban brz efekat relaksacije.

Teme koje se obrađuju:  tehnike imaginacije i mindfulness-a, Progresivna mišićna relaksacija i Autogeni trening (pojedine vežbe koje mogu samostalno da se koriste) vežbe disanja, tehnike iz ACT-a i Telesne psihoterapije, upravljanje stresom, tehnike prevazilaženja stresa, o spavanju, moždanim talasima, hipnagogno stanje, o tehnikama relaksacije i meditaciji, o psihogenim bolestima – poremećajima uzrokovanim stresom, funkcionalna autonomija motiva i relaksacione tehnike, ABC model i upravljanje emocijama (REBTpsihoterapijski pravac), afirmacije i vizualizacije, kada se ne koriste/ko ne treba da trenira ovakve vežbe, vežbe ventilacije emocija, vođenje kratkih relaksacionih tehnika, tehnike za umanjenje treme i besa.


Učesnici dobijaju štampane materijale i sertifikat


SKYPE GRUPA 1.2.2020., subota, u 11 – 12:30 časova, 5 susreta. Mogući su i drugi termini ukoliko većina učesnika bude htela.

Grupa u BEOGRADU 21.3. i 22.3. 14 do 20 časova, 2 susreta. Mogući su i drugi termini ukoliko većina učesnika bude htela. Lokacija je centar Beograda, u Dalmatinskoj.

Grupa u NOVOM SADU 28.3. i 29.3. 14 do 20 časova, 2 susreta. Mogući su i drugi termini ukoliko većina učesnika bude htela. Lokacija je centar Novog Sada.

Cena celog treninga je 12.000 dina


Kontakt: Sonja Šovljanski, 063 487870, psihorelaks@gmail.com.


Trening vodi Sonja Šovljanski, psiholog, sertifikovani voditelj Progresivno mišićne relaksacije i Autogenog treninga, sa preko dvanaest godina iskustva u ovim tehnikama, član Internacionalnog udruženja za psihološke tehnike duboke relaksacije ISATAP, savetnik u psihoterapijskom pravcu Transakcione analize, doktorant iz psihologije na Univerzitetu u Beogradu.

Kontakt: 063 487870, psihorelaks@gmail.com

TRENING ZA TRENERE – Autogeni trening – viši kurs

Cena 15.000 dinara

Trening vodi Sonja Šovljanski, psiholog, sertifikovani voditelj Progresivno mišićne relaksacije i Autogenog treninga, sa preko dvanaest godina iskustva u ovim tehnikama, član Internacionalnog udruženja za psihološke tehnike duboke relaksacije ISATAP, savetnik u psihoterapijskom pravcu Transakcione analize, doktorant iz psihologije na Univerzitetu u Beogradu.063 487870, psihorelaks@gmail.com

TRENING ZA TRENERE ASERTIVNOG TRENINGA mogu da pohađaju oni koji su iz oblasti humanističkih nauka ili srodnih disciplina (psiholozi, pedagozi, medicinske nauke, defektolozi, specijalisti iz ljudskih resursa…)


CILJ programa je obuka budućih trenera za samostalno vođenje iskustvenog Asertivnog treninga.

Ovaj trening je kombinacija tehnika psihoterapijskih usmerenja: REBT, Transakciona analiza, ACT i Telesne psihoterapije

Teme: grupa i grupni rad, etička pitanja, vežbe ventilacije emocija, obuka prema principima učenja odraslih, prevazilaženje potencijalnih izazova uloge trenera, tehnike za umanjenje treme, razlike između pasivnog, agresivnog i asertivnog ponašanja, kako na nivou ponašanja, tako i na planu emocija i uverenja, ciljeva i motiva, otkrivanje šta se asertivnim ponašanjem može ostvariti, a šta ne i zabluda o asertivnosti, Asertivna prava u komunikaciji, model ABC (REBT psihoterapijski pravac) kojim se uočava razlika u uverenjima, a samim tim dolazi i do promene u ponašanju i emocijama, očenje o emocijama i razvoj emocionalne pismenosti, tipovi asertivnog odgovora, šta sve spada u manipulaciju?, tehnike izbegavanja manipulacije, asertivno upućivanje i prihvatanje kritike, šta je konflikt i kako ga konstruktivno rešiti?, asertivno upućivanje i prihvatanje pohvala, trougao pobednika / gubitnika – najčešće psihološke igre u komunikaciji.


Početak: 

SKYPE GRUPA petak 28.2.2020. u 18 časova. Susreti će se u dogovoru sa grupom održavati ili petkom uveče ili subotom pre podne, sat i po, 10 susreta. Mogući su i drugi termini ukoliko većina učesnika bude htela.

Grupa u BEOGRADU: 16.2. i 1.3.2020, 10:30 do 17:30 časova. Naredni susreti će se održavati subotom po 4 sata od 16 do 20 časova (4 susreta) ili ceo dan nedeljom (dva susreta) u dogovoru sa grupom. Lokacija je centar Beograda, u Dalmatinskoj.

Grupa u Novom Sadu: 15.2. i 29.2.2020, 10:30 do 17:30 časova. Naredni susreti će se održavati subotom po 4 sata od 16 do 20 časova (4 susreta) ili ceo dan nedeljom (dva susreta) u dogovoru sa grupom. Lokacija je centar Novog Sada.


Cena celog Treninga je 25.000 dinara (sa mogućnošću plaćanja iz dva dela)


Kontakt: psihorelaks@gmail.com.


TRENING TRENERA EMOCIONALNE PISMENOSTI (INTELIGENCIJE)

Početak: 

SKYPE GRUPA petak 17.4.2020. u 18 časova. Susreti će se u dogovoru sa grupom održavati ili petkom uveče ili subotom pre podne, sat i po, 12 susreta. Mogući su i drugi termini ukoliko većina učesnika bude htela.

Grupa u BEOGRADU: 19.4. i 1.26.2020, 10:30 do 17:30 časova. Naredni susreti će se održavati subotom po 4 sata od 16 do 20 časova (4 susreta) ili ceo dan nedeljom (dva susreta) u dogovoru sa grupom. Lokacija je centar Beograda, u Dalmatinskoj.

Grupa u NOVOM SADU: 5.4. i 12.4.2020, 10:30 do 17:30 časova. Naredni susreti će se održavati subotom po 4 sata od 16 do 20 časova (4 susreta) ili ceo dan nedeljom (dva susreta) u dogovoru sa grupom. Lokacija je centar Beograda, u Dalmatinskoj.

Cena celog treninga je 25.000 dinara (sa mogućnošću plaćanja na dve ili tri mesečne rate)

Kontakt: psihorelaks@gmail.com. 063487870