TRENING ZA TRENERE

ASERTIVNOG TRENINGA

TRENING ZA TRENERE ASERTIVNOG TRENINGA mogu da pohađaju oni koji su iz oblasti humanističkih nauka ili srodnih disciplina (psiholozi, pedagozi, medicinske nauke, defektolozi, specijalisti iz ljudskih resursa…)


CILJ programa je obuka budućih trenera za samostalno vođenje iskustvenog Asertivnog treninga.

Ovaj trening je kombinacija tehnika psihoterapijskih usmerenja: REBT, Transakciona analiza, ACT i Telesne psihoterapije

Teme: grupa i grupni rad, etička pitanja, vežbe ventilacije emocija, obuka prema principima učenja odraslih, prevazilaženje potencijalnih izazova uloge trenera, tehnike za umanjenje treme, razlike između pasivnog, agresivnog i asertivnog ponašanja, kako na nivou ponašanja, tako i na planu emocija i uverenja, ciljeva i motiva, otkrivanje šta se asertivnim ponašanjem može ostvariti, a šta ne i zabluda o asertivnosti, Asertivna prava u komunikaciji, model ABC (REBT psihoterapijski pravac) kojim se uočava razlika u uverenjima, a samim tim dolazi i do promene u ponašanju i emocijama, očenje o emocijama i razvoj emocionalne pismenosti, tipovi asertivnog odgovora, šta sve spada u manipulaciju?, tehnike izbegavanja manipulacije, asertivno upućivanje i prihvatanje kritike, šta je konflikt i kako ga konstruktivno rešiti?, asertivno upućivanje i prihvatanje pohvala, trougao pobednika / gubitnika – najčešće psihološke igre u komunikaciji.


Početak: 

Grupe u Novom Sadu i Beogradu: termini će biti naknadno postavljeni.

Online (Skype) grupa: 16.10.2021., subotom, 6 susreta, 10 do 13 časova, jednom nedeljno. Mogući su i drugi termini u dogovoru sa grupom. Na prvom susretu grupa ce se dogovoriti o narednim terminima tako da svima odgovaraju, verovatno po 3 sata jednom nedeljno.


Cena celog Treninga je 25.000 dinara (sa mogućnošću plaćanja iz delova)


Kontakt: [email protected]