Obuke za trenere

TRENING TRENERA EMOCIONALNE PISMENOSTI (INTELIGENCIJE)

TRENING TRENERA EMOCIONALNE PISMENOSTI (INTELIGENCIJE)

Početak online grupe: 5.12.2020., 11 do 12:30, 10 susreta, jednom nedeljno, subotom. Mogući su i drugi termini u dogovoru sa učesnicima. Tokom praznika se pravi pauza.

Grupe u Beogradu i Novom Sadu: termini će biti naknadno postavljeni

Teme koje se obrađuju na Treningu:

Prepoznavanje i razumevanje svojih i tuđih emocija;

Emocije i verbalna komunikacija;

Razvijanje saosećanja prema drugim ljudima;

Upravljanje emocijama;

Rešavanje emocionalnih problema poput jake treme, besa, strahova, upravljanje brigama, odlučnošću, anksioznosti, paničnih napada…

Asertivnost kroz emocije;

Emocija kao poruka – značenje emocija;

Praktična primena veština emocionalne pismenosti kroz teoriju Transakcione analize;

Ego stanja i emocionalna pismenost;

Vežbe ventilacije, rasterećenja emocionalnog naboja i vežbe relaksacije;

Psihološke igre;

Integracija svega navedenog tj. emocionalna interaktivnost.

Grupa i grupni rad, etička pitanja,

Obuka prema principima učenja odraslih,

Prevazilaženje potencijalnih izazova uloge trenera

Tehnike za umanjenje treme, model ABC (REBT psihoterapijski pravac) kojim se uočava razlika u uverenjima, a samim tim dolazi i do promene u ponašanju i emocijama

Tipovi emocionalnog odgovoa

CILJ programa je obuka budućih trenera za samostalno vođenje iskustvenog Treninga emocionalne pismenosti.


Ovaj Trening je kombinacija tehnika psihoterapijskih usmerenja: REBT, Transakciona analiza, ACT i Telesne psihoterapije


Cena celog treninga je 25.000 dinara (sa mogućnošću plaćanja u ratama)


Kontakt: psihorelaks@gmail.com. 063487870