TRENING TRENERA ASERTIVNOG TRENINGA

NAPREDNI NIVO

NAPREDNI NIVO

Za sve one koji su prošli Trening trenera asertivnog treninga, osnovni nivo, a žele da steknu još veština i znanja trenerskog tipa u ovom polju, Psihorelaks organizuje napredni trening gde produbljujemo analizu u komunikacionim modelima po teoriji Transakcione analize i radimo nove teme:


 • Rad sa ljudima sa kojima je teško sarađivati: Eksperti, Buldožeri, Otvoreno agresivni, Tihi i hladni, Neodlučni, Ljudi baloni, Kritizeri, Super prijatni, Negativisti…
 • Praktična primena veština komunikacije kroz teoriju Transakcione analize – Komunikacijski model, analiza ego stanja u komunikaciji – razvijanje dostupnosti svih pozitivnih ego stanja kako bi osoba bila u mogućnosti da ih sve koristi u odgovarajućim komunikacionim situacijama
 • Vrste transakcija (poruka) u komunikaciji
 • Emocija kao poruka – emocionalna pismenost u komunikaciji
 • Životne pozicije i asertivnost
 • Razrada tema i praktične vežbe sa osnovnog kursa: asertivne tehnike, konflikti, tehnike izbegavanja manipulacije, pohvale…
 • Principi upućivanja kritike
 • Veštine aktivnog slušanja po Carl Rogers-u
 • Asertivnost kao posvećena akcija
 • Asertivnost i samopouzdanje kao vrednost
 • Win-win dijalog
 • Pregovaranje i asertivnost
 • Kako da kažem ne i postavim granicu
 • Rad na socijalnim barijerama i uverenjima koje spečavaju asertivno ponašanje
 • Asertivnost i stres
 • Aikido u komunikaciji (Transakciona analiza)

Online (Skype) grupa: početak 4.3.2024., ponedeljkom, 6 susreta, jednom nedeljno od 18:00 do 21 časova.

Mogući su i drugi termini u dogovoru sa grupom.


Cena celog Treninga je 28.500 dinara (sa mogućnošću plaćanja iz delova).

Polaznici dobijaju sertifikat od Psihorelaksa i materijale u elektronskoj formi.


Kontakt za prijave: psihorelaks@gmail.com, Sonja 063487870.


Trening vodi Sonja Šovljanski, sertifikovani voditelj Asertivnog treninga, sa preko petnaest godina iskustva u držanju ovih treninga, master Poslovne psihologije, psihoterapijski pravac Transakcione analize, ACT i EMDR terapeut, doktorant na Univerzitetu u Beogradu, član Društva psihologa Srbije.Transakciona analiza je jedno od najpoznatijih psihoterapijskih usmerenja a kao teorija ličnosti psihološku strukturu pojedinca analizira kroz model ego stanja i analizu transakcija između tih ego stanja. Ego stanje je skup ponašanja, misli i osećanja individue, to je način na koji ljudi ispoljavaju sebe u odnosu sa drugim ljudima, prema svetu ili u interakciji sami sa sobom. Prema Bernu, kod ljudi, postoji tri ego stanja: Roditelj, Dete i Odrastao, gde se analiziraju transakcije između njih sa ciljem jačanja dobrih karakteristika ovih ego stanja.


Postoje različiti tipovi ljudi sa kojima je teško sarađivati, a neki od njih su: Usmereni samo na kritiku, Negativisti, Baloni, Experti, Buldožeri, Neodlučni, Super prijatni i ljubazni ljudi, Tihi i hladni, osobe koje lako eksplodiraju ili su otvoreno agresivne, Mračna trijada…