Asertivni trening – napredni

 NAPREDNI TRENING VEŠTINA KOMUNIKACIJE I SAMOPOUZDANJA

Za sve one koji su prošli osnovni asertivni trening veština komunikacije a žele da još rade na sebi u ovom polju, Psihorelaks organizuje napredni trening sa novim temama:

  • rad sa ljudima sa kojima je teško sarađivati
  • praktična primena veština komunikacije kroz teoriju Transakcione analize
  • vrste transakcija u komunikaciji
  • emocija kao transakcija – šta su emocije kao poruke
  • viđenje sveta oko sebe / definisanja socijalnih situacija
  • zašto regujemo kako reagujemo (ego stanja u komunikaciji, analiza egograma…)
  • psihološke igre (dobre i loše igre)
  • razrada tema sa osnovnog kursa: konflikti, manipulacije, kritika…

Trening počinje upoznavanjem sa osnovnim konceptima Transakcione analize i Racionalno – emotivno – kognitivne analize gde se dalje razrađuju teme sa bazičnog kursa iz ugla ovih teorija.

Cena:

Novi Sad – za studente i nezaposlene 5.000 din., za zaposlene 6.000 din.

Beograd – za studente i nezaposlene 6.000 din., za zaposlene 7.000 din.

Za više informacija kontaktirati: Sonja Šovljanski, 063 487870, psihorelaks@gmail.com