Asertivni trening – napredni

 NAPREDNI TRENING IZ VEŠTINA KOMUNIKACIJE I SAMOPOUZDANJA

Za sve one koji su prošli osnovni asertivni trening veština komunikacije a žele da još rade na sebi u ovom polju, Psihorelaks organizuje napredni trening gde se bavimo uvežbavanje praktičnih veština sa osnovnog treninga i radimo i nove  teme:

  • rad sa ljudima sa kojima je teško sarađivati
  • praktična primena veština komunikacije kroz teoriju Transakcione analize
  • vrste transakcija u komunikaciji
  • emocija kao transakcija – šta su emocije kao poruke
  • viđenje sveta oko sebe / definisanja socijalnih situacija
  • zašto regujemo kako reagujemo (ego stanja u komunikaciji, analiza egograma…)
  • psihološke igre (dobre i loše igre)
  • razrada tema sa osnovnog kursa: konflikti, manipulacije, kritika…

Trening počinje upoznavanjem sa osnovnim konceptima Transakcione analize i Racionalno – emotivno – kognitivne analize gde se dalje razrađuju teme sa bazičnog kursa iz ugla ovih teorija.

Učesnici dobijaju radni materijal, a po završetku treninga i sertifikat, sa naznačenim brojem pređenih sati.

Beograd – nedeljom  17.2. i 24.2.2019, 11 do 19 casova. Lokacija održavanje je centar Beograda

Novi Sad –  subotom 2. i 9. 2., 2 susreta, od 11 do 19 časova. Lokacija održavanja je centar Novog Sada

Skype – grupa kreće 18.1., petkom, 8 susreta, od 18 do 20 časova.

Cena:  za studente i nezaposlene 6.000 din., za zaposlene 7.000 din.

Za više informacija kontaktirati  psihorelaks@gmail.com